Actueel / activiteiten

Home

Actueel / activiteiten

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

Filter :

 • Expositie
 • Muziek
 • Lezing
 • Theater
 • Overig

UITAGENDA

1908-19

Kunst in kerk Ginnum: Karin Touw

Tijdstip: gehele week, 19 t/m 25 augustus

De kerk in Ginnum wordt zomers verhuurd aan diverse kunstenaars uit het hele land. Zij werken daar en de kerk is vrij toegankelijk voor bezoekers.


Website: http://


2008-19

Expositie "WAD en nog wat.." ; schilderkunst van Henk Jorritsma in kerkje Ferwoude

Tijdstip: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur

Workumer kunstschilder Henk Jorritsma met prachtige schilderijen in olieverf, acryl en aquarel van de Wadden, maar ook meer dan dat. 

De schilder houdt tijdens deze periode regelmatig atelier in de kerk, zodat het publiek toe kan kijken terwijl hij werkt. Tijdens de expositiedagen is ook museum De Timmerwurkpleats geopend.


Website: http://


2308-19

Optreden Grytsje Kingma in Johanneskerk Britsum

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: € 10,--

Grytsje Kingma, sjongeres en lietskriuwster

Sjongeres Grytsje Kingma skriuwt en sjongt har eigen Fryske lieten en treedt dermei op yn Fryslân en somtiden dêrbûten. Se begeliedt har sang meastentiids op gitaar of brûkt begeliedingsbannen (mei piano, gitaar, fioele en fluiten). De teksten binne mei te lêzen op de beamer en sfearfolle foto’s illustrearje dêrby de lieten, in moaie ienheid fan klank en byld. Soms nostalgysk, faak gefoelich, bytiden mei in knypeach. Inkeld brûkt se ris lietteksten fan oaren, of besteande meldijen.

Se hat nau gearwurke mei dichter/oersetter Atze Bosch. Der stean trije  cd’s op har namme, “Wjerlûd”,  “Wytfear” en “Sjong in nij liet” en in liettekstenbondel, “Tûzen dagen”. Fierder hat se meiwurke oan ferskate oare muzykprojekten, lykas cd-opnames en oersettingen fan lieten foar Fryske bondels.

De Fryske taal leit har nei oan it hert en de rykdom fan it Frysk bringt se yn har teksten en suvere sang ta utering. Fryske folksmuzyk dy’t it hert rekket!

www.grytsjekingma.nl

Grytsje Kingma, zangeres en liedjesschrijfster

Zangeres Grytsje Kingma schrijft en zingt haar eigen Friese liedjes en treedt daarmee op in Friesland en soms daarbuiten. Haar zang begeleidt ze meestal op gitaar of ze maakt gebruik van begeleidingsbanden (met piano, gitaar, viool en fluiten). De teksten zijn mee te lezen op de beamer en sfeerfolle foto’s  illustreren daarbij de liederen, een mooie eenheid van klank en beeld. Soms nostalgisch, vaak gevoelig, af en toe met een knipoog. Soms gebruikt ze liedteksten van anderen, of bestaande melodieën.

Ze heeft nauw samengewerkt met dichter/vertaler Atze Bosch. Er staan drie cd’s op haar naam, ”Wjerlûd”, “Wytfear”en “Sjong in nij liet” en een liedtekstenbundel, “Tûzen dagen”. Verder heeft ze meegewerkt aan diverse andere muziekprojecten, waaronder cd-opnames en vertalingen van liederen voor Friese bundels.

De Friese taal ligt haar na aan het hart en de rijkdom van It Frysk brengt ze in haar teksten en zuivere zang tot uiting. Fryske folkmuzyk dy’t it hert rekket!   

www.grytsjekingma.nl


Website: http://www.kerken.frl/sint-johanneskerk


2408-19

Tsjerkepaad 2019 in de Maria Kerk in Blessum

Tijdstip: zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur van 6 juli tot 14 september
Entree: gratis

Espositie van natuurfoto's gemaakt door K.v.d. Hoek uit Blessum.


Website: http://


2408-19

Tsjerkepaad 24-08-2019. St. Johanneskerk Britsum

Tijdstip: 13.00 uur t/m 17.00 uur
Entree: Gratis

Er is een expositie met quilts van Suzanne ter Berg-Bosma


Meer over Suzanne

Ik ben mijn hele leven al met stoffen aan het werken. Vanuit die belangstelling volgde ik de opleiding tot lerares naaldvakken. De focus lag vooral op het maken van kleding. Vanaf 2000 heb ik me op het quilten geworpen. Aanvankelijk veel traditioneel werk, maar later modern en vrij. Mijn gevoel brengt me tot het ontwerp. Door middel van oude en moderne technieken en materialen kom ik tot een resultaat. Kleur speelt een belangrijke rol.

 

De kerk, de mooie fresco's en het in 2018 gerestaureerde Hardorff-orgel zijn vanmiddag ook te bezichtigen.

  FLYER QUILTS IN BRITSUM FLYER.docx

Website: http://


2408-19

Expositie tijdens Tsjerkepaad in kerk Britswert met schilderijen van Paul Smit uit Wommels

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur
Entree: gratis

Website: http://

2408-19

Optreden van "Katmar Folk" tijdens expositie tsjerkepaed 2019

Tijdstip: nog niet bekend, maar tussen 13:00 en 17:00 in de middag
Entree: gratis

Het optreden zal plaatshebben op zaterdag 24 augustus in de middag.


Opgave:

Niet nodig. U kunt tussen 11:00 en 17:00 gewoon binnenlopen om de expositie te bezoeken en misschien bent u op het juiste moment binnen als het optreden begint of al gaande is. Een kwestie van 'wat geluk hebben' door op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn. 

Het beloofd een leuk -en gratis toegankelijk- optreden te worden met o.m. Ierse, Schotse en Keltische volksmuziek


Website: http://kloosterkerkkortehemmen.nl en www.aldefrysketsjerken.nl

2408-19

Tsjerkepaad in Mariakerkje Gorredijk (voorheen Kortezwaag) met tentoonstelling in het kader van het Domelajaar over leven en werk van bevlogen plaatselijk socialist Rindert van Zinderen Bakker.

Tijdstip: vanaf 13.00 tot 17.00 uur
Entree: gratis

Rindert van Zinderen Bakker was degene die in 1882 Domela Nieuwenhuis naar Gorredijk haalde. In 1893 werd hij de tweede socialistische wethouder van Opsterland. Uit zijn memoires blijkt dat hij op alle fronten een turbulent leven heeft geleid. Delen uit deze memoires zullen op de tentoonstelling te zien zijn. Zo verkocht hij in 1896 de oudste Nederlandse luidklok van de kerk in Kortezwaag aan het Rijksmuseum van Amsterdam zodat er met de opbrengst van deze verkoop  een toren op de kerk kon worden gebouwd. Als aandenken van deze gebeurtenis is op het kerkhof van deze kerk in het Culturele Hoofdstadjaar 2018 een kunstwerk klokkenstoel opgericht. Van Zinderen Bakker was een bevlogen socialist, geboren en overleden in Kortezwaag. Als één van de propagandisten van het socialisme was hij een begenadigd spreker. Hij werd lid van de Sociaal Democratische Bond en vervulde diverse bestuursfuncties in deze Bond.  In 1896 werd hij hoofdopzichter van de P.W.Janssens Friesche Stichting en daarmee belast met ontginningswerken in Friesland. In deze functie wist hij talrijke sociale verbeteringen te realiseren. 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


Website: http://


2408-19

Kunst in kerk Lichtaard tijdens Winkeltjesroute

Tijdstip: 10.00 - 17.00 uur
Entree: gratis

Website: http://www.noordfriesewinkeltjesroute.nl/mediaalbum/viewalbumitems/21/Xtra__kunst_in_de_kerk


2408-19

Expositie Eddy Krol en Anke Vogelzang

Tijdstip: 13:30-17:00
Entree: € 1

 14 juli t/m 25 augustus 2019 (zaterdag/zondag) is er weer de jaarlijkse expositie in de St. Hippolytuskerk in Olterterp. Dit jaar zijn er schilderijen en tekeningen te bewonderen van EDDY KROL en ANKE VOGELZANG. 

Anke Vogelzang: "elk schilderij is voor mij een reis op het witte doek om te komen tot mijn beleving van kleur, sfeer en harmonie, geinspireerd door een thema". 

Het werk van Eddy Krol bestaat uit afbeeldingen van mensen in spicifieke situaties, landschappen en half-abstracte composities. 

Tijdstippen: zaterdag en zondag van 13:30 - 17:00 uur. 

Locatie: St. Hippolytuskerk Achterwei 6 Olterterp (ingang via pad tegenover restaurant "Het Witte Huis"). 


Website: http://


2408-19

Tsjerkepaad 2019

Tijdstip: 13:30-17:00 uur
Entree: € 1

Zaterdag  24 augustus 13:30 - 17:00 uur. 

Vandaag is onze mooie kerk weer te bezichtigen.  Normaal gesproken is het kosteloos, maar omdat er momenteel een expositie is van Eddy Krol en Anke Vogelzang, is de entree € 1,00 

 

EXTERIEUR
De kerk is omstreeks 1500 gebouwd in gele en rode baksteen van groot formaat. De kerk wordt verlicht door smalle spitsboogvensters met glas-in-lood ramen. De oostmuur heeft een trapgevel, waarbij de traptreden van ezelsruggen zijn voorzien. Ook de westelijke gevel heeft aan weerszijden van de toren een trapgevel. 
De kerk is in 1912-193 op een vrijmoedige, romantische wijze gerestaureerd in opdracht van mevrouw B.W.T. Sandberg van Boelens. De kerk functioneerde sinds de achttiende eeuw min of meer als privékapel van deze familie, die hier een buiten had.
INTERIEUR
De kansel met zandloper uit 1780 toont op de vijf kuippanelen afbeeldingen van de vier Evangelisten en Mozes met de Tien Geboden. In de kerk vallen meteen de grote grafstenen van de Van Boelens en die van de aangetrouwde Lycklama à Nijeholts op. Het Van Boelenswapen is te herkennen aan de eikeltjes en de vlasbloem, een herinnering aan het vlas dat hier verbouwd werd.
Tegenover de preekstoel staat een herenbank. Tegen de sluitmuur van het koor hangen twee rouwborden.
TOREN
De toren is in 1744 aan de kerk toegevoegd. Ayzo van Boelens en Rinske Lycklama à Nijeholt betaalden hiervoor 500 gulden. Een gedenksteen boven de ingang herinnert hieraan. De toren is sinds de Franse tijd eigendom van de gemeente Opsterland.


Website: http://


2408-19

Kerk van Schurega geopend tijdens Tsjerkepaad

Tijdstip: 14.00-17.00 uur
Entree: gratis
De kerk van Schurega is tijdens Tsjerkepaad op zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.2408-19

Zomerexpositie/Tsjerkepaad Westernijkerk

Tijdstip: 13.30-17.00 uur
Entree: gratis

In het kerkje van Westernijtsjerk, bij Marrum, is deze zomer werk te zien van twee exposanten uit de regio: foto’s van Aukje Vellinga en schilderijen van Rika de Vries–van der Galiën.

Aukje Vellinga is autodidact, geboren en getogen en ook nu nog woonachtig te Marrum. Zij heeft haar werk veelvuldig geëxposeerd, zowel met de Waddenkunstkring, waarvan zij 15 jaar lid is geweest, als solo. Onder meer in galeries als Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk. In haar foto’s geeft zij blijk van haar liefde voor het Wad, de eilanden en de zee. Zij zoomt in en abstraheert waar menigeen aan voorbijloopt en laat ons zo stilstaan bij het bijzondere in het ogenschijnlijk eenvoudige, zoals een aangespoelde kwal of een stuk hout.

Rika de Vries–van der Galiën is amateurschilder te Westernijtsjerk en geeft daarnaast verschillende therapieën op het gebied van Healing. Voor haar was/is het schilderen een uitlaatklep voor haar eerdere werk in de zorg en haar spirituele ervaringen. Kleur heeft haar hele leven lang al een grote aantrekkingskracht op haar gehad en van daaruit is ze begonnen met schilderen. Eerst bij het Skildershûs in Leeuwarden en vervolgens heeft ze bij verschillende docenten les gehad. Haar werk kenmerkt zich door een grote diversiteit in zowel onderwerp als techniek. Zo werkt ze met aquarel, acryl en olieverf, waarbij iedere techniek een eigen sfeer bewerkstelligt.
De kerk is open op zaterdag, van 6 juli t/m 14 september, van 13.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Natuurlijk is ook de kerk zelf te bewonderen en de permanente expositie over Jeppemastate en haar bewoners, eertijds naast de kerk gelegen en daarmee verbonden. 

Bij de foto’s:

Zeepaddenstoel, foto van Aukje Vellinga

Voor Anker, olieverfschilderij van Rika de Vries


Website: http://marrumonline.nl/verenigingen/overig/295-kerk-westernijtsjerk


2408-19

Tsjerkepaad duo-tentoonstelling van gedraaid hout door Andries Dooper en schilderkunst van Ineke Siemensma-Dooper in Westhem

Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur

Een expositie van een broer en zus! Andries Dooper verheft een gewoon stuk hout tot subtiele kunst. Zijn zus Ineke schildert en werkt met verschillende technieken, waaronder pastelkrijt, aquarel en olieverf. 


Website: http://


2408-19

Kunst Kijken in Kerken

Tijdstip: 13:30
Entree: Gratis
Kunst kijken in kerken – Ook in de Ioannis Teatertsjerke Wier


Net als andere jaren is de Ioannis Teatertsjerke weer onderdeel van de route Kunst in Kerken.

In de kerk wordt werk van kunstenares Joke Ket getoond. Joke heeft in haar werk twee grote passies, namelijk de Friese land- en wadschappen en ontmoetingen met mensen in exotische landen. Zelf zegt zij daarover: "Reizen inspireert mij tot schilderen, schilderen inspireert mij tot reizen". In haar werk roept Joke Ket die sfeer en emotie feilloos op door haar uitbundige kleurgebruik. Naast schilderijen maakt zij ook beeldhouwwerk.

De prachtige vergezichten van de Bildthoek en de Waddeneilanden vormen vaak de basis van haar werk, net als de mensen in verre, arme landen. Mannen en vrouwen die hard moeten werken om het leven een beetje draaglijk te maken. Mensen die elke dag weer zwaar lichamelijk werk moeten doen om hun kinderen genoeg te eten te kunnen geven. De bewondering en waardering daarvoor uit Joke niet alleen in haar werk, maar zij deelt de opbrengst van haar werk ook met Stichting Kalpitiya, die zich inzet voor het leven en welzijn van kinderen in Sri Lanka.

De vierde editie van de door Keunstwurk samengestelde route kan van 6 juli t/m 14 september vanuit Wier (elke zaterdag, 13:30 – 17:00 uur) gevolgd worden. Een praktische routekaart voert vervolgens langs bekende en minder bekende kerken in de regio. In elke kerk is een expositie van een Friese kunstenaar. En natuurlijk zijn de prachtige kerken zelf al zeer de moeite van een bezoekje waard. Meer informatie en de routekaarten zijn online te vinden op de website www.keunstwurk.nl/

Tserkepaad – Kunst in Kerken

Elke zaterdag t/m 14 september 2019 van 13:30 – 17:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

De toegang is gratis

Website: http://


2508-19

Tsjerkepaad 25-08-2019. St. Johanneskerk Britsum

Tijdstip: 13.00 uur t/m 17.00 uur
Entree: Gratis

Er is een expositie met quilts van Suzanne ter Berg-Bosma


Meer over Suzanne

Ik ben mijn hele leven al met stoffen aan het werken. Vanuit die belangstelling volgde ik de opleiding tot lerares naaldvakken. De focus lag vooral op het maken van kleding. Vanaf 2000 heb ik me op het quilten geworpen. Aanvankelijk veel traditioneel werk, maar later modern en vrij. Mijn gevoel brengt me tot het ontwerp. Door middel van oude en moderne technieken en materialen kom ik tot een resultaat. Kleur speelt een belangrijke rol.

 

De kerk, de mooie fresco's en het in 2018 gerestaureerde Hardorff-orgel zijn vanmiddag ook te bezichtigen.

  FLYER QUILTS IN BRITSUM FLYER.docx

Website: http://


2508-19

Baukje Fennema speelt "De Vuurtorenvrouw" in de kerk van Hegebeintum

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 12,50

Een troostrijk sprookje op leven en dood, geïnspireerd op de vuurtoren van Ameland.


Website: http://


2508-19

Expositie Eddy Krol en Anke Vogelzang

Tijdstip: 13:30 - 17:00 uur
Entree: € 1

 14 juli t/m 25 augustus 2019 (zaterdag/zondag) is er weer de jaarlijkse expositie in de St. Hippolytuskerk in Olterterp. Dit jaar zijn er schilderijen en tekeningen te bewonderen van EDDY KROL en ANKE VOGELZANG. 

Anke Vogelzang: "elk schilderij is voor mij een reis op het witte doek om te komen tot mijn beleving van kleur, sfeer en harmonie, geinspireerd door een thema". 

Het werk van Eddy Krol bestaat uit afbeeldingen van mensen in spicifieke situaties, landschappen en half-abstracte composities. 

Tijdstippen: zaterdag en zondag van 13:30 - 17:00 uur. 

Locatie: St. Hippolytuskerk Achterwei 6 Olterterp (ingang via pad tegenover restaurant "Het Witte Huis"). 


Website: http://


2508-19

Tsjerkepaad 2019

Tijdstip: 13:30 - 17:00 uur
Entree: € 1

Zondag 25  augustus 13:30 - 17:00 uur. 

Vandaag is onze mooie kerk weer te bezichtigen.  Normaal gesproken is het kosteloos, maar omdat er momenteel een expositie is van Eddy Krol en Anke Vogelzang, is de entree € 1,00 

 

EXTERIEUR
De kerk is omstreeks 1500 gebouwd in gele en rode baksteen van groot formaat. De kerk wordt verlicht door smalle spitsboogvensters met glas-in-lood ramen. De oostmuur heeft een trapgevel, waarbij de traptreden van ezelsruggen zijn voorzien. Ook de westelijke gevel heeft aan weerszijden van de toren een trapgevel. 
De kerk is in 1912-193 op een vrijmoedige, romantische wijze gerestaureerd in opdracht van mevrouw B.W.T. Sandberg van Boelens. De kerk functioneerde sinds de achttiende eeuw min of meer als privékapel van deze familie, die hier een buiten had.
INTERIEUR
De kansel met zandloper uit 1780 toont op de vijf kuippanelen afbeeldingen van de vier Evangelisten en Mozes met de Tien Geboden. In de kerk vallen meteen de grote grafstenen van de Van Boelens en die van de aangetrouwde Lycklama à Nijeholts op. Het Van Boelenswapen is te herkennen aan de eikeltjes en de vlasbloem, een herinnering aan het vlas dat hier verbouwd werd.
Tegenover de preekstoel staat een herenbank. Tegen de sluitmuur van het koor hangen twee rouwborden.
TOREN
De toren is in 1744 aan de kerk toegevoegd. Ayzo van Boelens en Rinske Lycklama à Nijeholt betaalden hiervoor 500 gulden. Een gedenksteen boven de ingang herinnert hieraan. De toren is sinds de Franse tijd eigendom van de gemeente Opsterland.


Website: http://


2608-19

Kunst in kerk Ginnum: Christien Aalberts

Tijdstip: gehele week, 26 augustus t/m 1 september

De kerk in Ginnum wordt zomers verhuurd aan diverse kunstenaars uit het hele land. Zij werken daar en de kerk is vrij toegankelijk voor bezoekers.


Website: http://


2708-19

Expositie "WAD en nog wat.." ; schilderkunst van Henk Jorritsma in kerkje Ferwoude

Tijdstip: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur

Workumer kunstschilder Henk Jorritsma met prachtige schilderijen in olieverf, acryl en aquarel van de Wadden, maar ook meer dan dat. 

De schilder houdt tijdens deze periode regelmatig atelier in de kerk, zodat het publiek toe kan kijken terwijl hij werkt. Tijdens de expositiedagen is ook museum De Timmerwurkpleats geopend.


Website: http://


3108-19

Tsjerkepaad 2019 in de Maria Kerk in Blessum

Tijdstip: zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur van 6 juli tot 14 september
Entree: gratis

Espositie van natuurfoto's gemaakt door K.v.d. Hoek uit Blessum.


Website: http://


3108-19

Tsjerkepaad 31-08-2019. St. Johanneskerk Britsum

Tijdstip: 13.00 uur t/m 17.00 uur
Entree: Gratis

Er is een expositie met quilts van Suzanne ter Berg-Bosma


Meer over Suzanne

Ik ben mijn hele leven al met stoffen aan het werken. Vanuit die belangstelling volgde ik de opleiding tot lerares naaldvakken. De focus lag vooral op het maken van kleding. Vanaf 2000 heb ik me op het quilten geworpen. Aanvankelijk veel traditioneel werk, maar later modern en vrij. Mijn gevoel brengt me tot het ontwerp. Door middel van oude en moderne technieken en materialen kom ik tot een resultaat. Kleur speelt een belangrijke rol.

 

De kerk, de mooie fresco's en het in 2018 gerestaureerde Hardorff-orgel zijn vanmiddag ook te bezichtigen.

  FLYER QUILTS IN BRITSUM FLYER.docx

Website: http://


3108-19

Expositie tijdens Tsjerkepaad in kerk Britswert met schilderijen van Paul Smit uit Wommels

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur
Entree: gratis

Website: http://

3108-19

Tsjerkepaad in Mariakerkje Gorredijk (voorheen Kortezwaag) met tentoonstelling in het kader van het Domelajaar over leven en werk van bevlogen plaatselijk socialist Rindert van Zinderen Bakker.

Tijdstip: vanaf 13.00 tot 17.00 uur
Entree: gratis

Rindert van Zinderen Bakker was degene die in 1882 Domela Nieuwenhuis naar Gorredijk haalde. In 1893 werd hij de tweede socialistische wethouder van Opsterland. Uit zijn memoires blijkt dat hij op alle fronten een turbulent leven heeft geleid. Delen uit deze memoires zullen op de tentoonstelling te zien zijn. Zo verkocht hij in 1896 de oudste Nederlandse luidklok van de kerk in Kortezwaag aan het Rijksmuseum van Amsterdam zodat er met de opbrengst van deze verkoop  een toren op de kerk kon worden gebouwd. Als aandenken van deze gebeurtenis is op het kerkhof van deze kerk in het Culturele Hoofdstadjaar 2018 een kunstwerk klokkenstoel opgericht. Van Zinderen Bakker was een bevlogen socialist, geboren en overleden in Kortezwaag. Als één van de propagandisten van het socialisme was hij een begenadigd spreker. Hij werd lid van de Sociaal Democratische Bond en vervulde diverse bestuursfuncties in deze Bond.  In 1896 werd hij hoofdopzichter van de P.W.Janssens Friesche Stichting en daarmee belast met ontginningswerken in Friesland. In deze functie wist hij talrijke sociale verbeteringen te realiseren. 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


Website: http://


3108-19

Kerk van Schurega geopend tijdens Tsjerkepaad

Tijdstip: 14.00-17.00 uur
Entree: gratis
De kerk van Schurega is tijdens Tsjerkepaad op zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.3108-19

Zomerexpositie/Tsjerkepaad Westernijkerk

Tijdstip: 13.30-17.00 uur
Entree: gratis

In het kerkje van Westernijtsjerk, bij Marrum, is deze zomer werk te zien van twee exposanten uit de regio: foto’s van Aukje Vellinga en schilderijen van Rika de Vries–van der Galiën.

Aukje Vellinga is autodidact, geboren en getogen en ook nu nog woonachtig te Marrum. Zij heeft haar werk veelvuldig geëxposeerd, zowel met de Waddenkunstkring, waarvan zij 15 jaar lid is geweest, als solo. Onder meer in galeries als Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk. In haar foto’s geeft zij blijk van haar liefde voor het Wad, de eilanden en de zee. Zij zoomt in en abstraheert waar menigeen aan voorbijloopt en laat ons zo stilstaan bij het bijzondere in het ogenschijnlijk eenvoudige, zoals een aangespoelde kwal of een stuk hout.

Rika de Vries–van der Galiën is amateurschilder te Westernijtsjerk en geeft daarnaast verschillende therapieën op het gebied van Healing. Voor haar was/is het schilderen een uitlaatklep voor haar eerdere werk in de zorg en haar spirituele ervaringen. Kleur heeft haar hele leven lang al een grote aantrekkingskracht op haar gehad en van daaruit is ze begonnen met schilderen. Eerst bij het Skildershûs in Leeuwarden en vervolgens heeft ze bij verschillende docenten les gehad. Haar werk kenmerkt zich door een grote diversiteit in zowel onderwerp als techniek. Zo werkt ze met aquarel, acryl en olieverf, waarbij iedere techniek een eigen sfeer bewerkstelligt.
De kerk is open op zaterdag, van 6 juli t/m 14 september, van 13.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Natuurlijk is ook de kerk zelf te bewonderen en de permanente expositie over Jeppemastate en haar bewoners, eertijds naast de kerk gelegen en daarmee verbonden. 

Bij de foto’s:

Zeepaddenstoel, foto van Aukje Vellinga

Voor Anker, olieverfschilderij van Rika de Vries


Website: http://marrumonline.nl/verenigingen/overig/295-kerk-westernijtsjerk


3108-19

Tsjerkepaad duo-tentoonstelling van gedraaid hout door Andries Dooper en schilderkunst van Ineke Siemensma-Dooper in Westhem

Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur

Een expositie van een broer en zus! Andries Dooper verheft een gewoon stuk hout tot subtiele kunst. Zijn zus Ineke schildert en werkt met verschillende technieken, waaronder pastelkrijt, aquarel en olieverf. 


Website: http://


3108-19

Kunst Kijken in Kerken

Tijdstip: 13:30
Entree: Gratis
Kunst kijken in kerken – Ook in de Ioannis Teatertsjerke Wier


Net als andere jaren is de Ioannis Teatertsjerke weer onderdeel van de route Kunst in Kerken.

In de kerk wordt werk van kunstenares Joke Ket getoond. Joke heeft in haar werk twee grote passies, namelijk de Friese land- en wadschappen en ontmoetingen met mensen in exotische landen. Zelf zegt zij daarover: "Reizen inspireert mij tot schilderen, schilderen inspireert mij tot reizen". In haar werk roept Joke Ket die sfeer en emotie feilloos op door haar uitbundige kleurgebruik. Naast schilderijen maakt zij ook beeldhouwwerk.

De prachtige vergezichten van de Bildthoek en de Waddeneilanden vormen vaak de basis van haar werk, net als de mensen in verre, arme landen. Mannen en vrouwen die hard moeten werken om het leven een beetje draaglijk te maken. Mensen die elke dag weer zwaar lichamelijk werk moeten doen om hun kinderen genoeg te eten te kunnen geven. De bewondering en waardering daarvoor uit Joke niet alleen in haar werk, maar zij deelt de opbrengst van haar werk ook met Stichting Kalpitiya, die zich inzet voor het leven en welzijn van kinderen in Sri Lanka.

De vierde editie van de door Keunstwurk samengestelde route kan van 6 juli t/m 14 september vanuit Wier (elke zaterdag, 13:30 – 17:00 uur) gevolgd worden. Een praktische routekaart voert vervolgens langs bekende en minder bekende kerken in de regio. In elke kerk is een expositie van een Friese kunstenaar. En natuurlijk zijn de prachtige kerken zelf al zeer de moeite van een bezoekje waard. Meer informatie en de routekaarten zijn online te vinden op de website www.keunstwurk.nl/

Tserkepaad – Kunst in Kerken

Elke zaterdag t/m 14 september 2019 van 13:30 – 17:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

De toegang is gratis

Website: http://


0109-19

Tsjerkepaad 01-09-2019. St. Johanneskerk Britsum

Tijdstip: 13.00 uur t/m 17.00 uur
Entree: Gratis

 

Er is een expositie met quilts van Suzanne ter Berg-Bosma


Meer over Suzanne

Ik ben mijn hele leven al met stoffen aan het werken. Vanuit die belangstelling volgde ik de opleiding tot lerares naaldvakken. De focus lag vooral op het maken van kleding. Vanaf 2000 heb ik me op het quilten geworpen. Aanvankelijk veel traditioneel werk, maar later modern en vrij. Mijn gevoel brengt me tot het ontwerp. Door middel van oude en moderne technieken en materialen kom ik tot een resultaat. Kleur speelt een belangrijke rol.

 

De kerk, de mooie fresco's en het in 2018 gerestaureerde Hardorff-orgel zijn vanmiddag te bezichtigen.

  FLYER QUILTS IN BRITSUM FLYER.docx

Website: http://


0209-19

Kunst in kerk Ginnum: Linda Ruys

Tijdstip: gehele week, 2 t/m 8 september

De kerk in Ginnum wordt zomers verhuurd aan diverse kunstenaars uit het hele land. Zij werken daar en de kerk is vrij toegankelijk voor bezoekers.


Website: http://


0509-19

Lezing over dr. G.A. Wumkes en Huizum door dr. J.D.Th. Wassenaar in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: € 5,00
Lezing over theoloog-historicus dr. G.A. Wumkes
door dr. J.D.Th. Wassenaar.
In verband met de 150ste geboortedag van dr. G.A. Wumkes zal dr. J.D.Th. Wassenaar een lezing over deze belangwekkende Fries houden.
De titel van de lezing luidt: 'Dr. G.A. Wumkes en Huizum'.
Na dertig jaar predikantschap (van 1894 tot 1924, respectievelijk te Hoorn op Terschelling, Zeerijp en Sneek) werd Wumkes in 1924 bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden. Hij vestigde zich toen in Huizum.
De heer Wassenaar zal kort iets vertellen over Wumkes als predikant, historicus en bijbelvertaler. Hij was onder meer iemand die de in zijn tijd scherpe tegenstelling tussen rechtzinnig en vrijzinnig in de Nederlandse Hervormde Kerk probeerde te verzoenen.
De spreker zal ook ingaan op de wetenschappelijke verdiensten van Wumkes, die in 1904 cum laude promoveerde en veel publicaties, vooral biografische, op zijn naam heeft staan.ervormde kerk
En: samen met E.B. Folkertsma zorgde hij voor de volledige vertaling van de bijbel in het Fries. Hoofdmoot van de lezing is de relatie tussen Wumkes en Huizum. Wie kan daar beter over vertellen dan predikant en historicus Wassenaar, die zelf in Huizum gestaan heeft (1990-1996). Een aantal Huizumers die van betekenis geweest zijn voor de Friese Beweging in Huizum en daarbuiten, over wie Wumkes geschreven heeft, zal dan de revue passeren.
De lezing van Wassenaar zal met tientallen foto’s van oud-Huizumers en oud-Huizum verluchtigd worden.
Een bijzondere avond voor liefhebbers van Friese (kerk)geschiedenis in het algemeen en lokale Huizumer historie in het bijzonder!

De entree voor de lezing bedraagt € 5,00. Kaarten zijn uitsluitend bij de ingang verkrijgbaar.
Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427.
E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com .
Ook informatie op https://www.dorpskerkhuizum.nl .

Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


0709-19

Tsjerkepaad 2019 in de Maria Kerk in Blessum

Tijdstip: zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur van 6 juli tot 14 september
Entree: gratis

Espositie van natuurfoto's gemaakt door K.v.d. Hoek uit Blessum.


Website: http://


0709-19

Tsjerkepaad 07-09-2019. St. Johanneskerk Britsum

Tijdstip: 13.00 uur t/m 17.00 uur
Entree: Gratis

Er is een expositie met quilts van Suzanne ter Berg-Bosma


Meer over Suzanne

Ik ben mijn hele leven al met stoffen aan het werken. Vanuit die belangstelling volgde ik de opleiding tot lerares naaldvakken. De focus lag vooral op het maken van kleding. Vanaf 2000 heb ik me op het quilten geworpen. Aanvankelijk veel traditioneel werk, maar later modern en vrij. Mijn gevoel brengt me tot het ontwerp. Door middel van oude en moderne technieken en materialen kom ik tot een resultaat. Kleur speelt een belangrijke rol.

 

De kerk, de mooie fresco's en het in 2018 gerestaureerde Hardorff-orgel zijn vanmiddag ook te bezichtigen.

  FLYER QUILTS IN BRITSUM FLYER.docx

Website: http://


0709-19

Expositie tijdens Tsjerkepaad in kerk Britswert met schilderijen van Paul Smit uit Wommels

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur
Entree: gratis

Website: http://

0709-19

Tsjerkepaad in Mariakerkje Gorredijk (voorheen Kortezwaag) met tentoonstelling in het kader van het Domelajaar over leven en werk van bevlogen plaatselijk socialist Rindert van Zinderen Bakker.

Tijdstip: vanaf 13.00 tot 17.00 uur
Entree: gratis

Rindert van Zinderen Bakker was degene die in 1882 Domela Nieuwenhuis naar Gorredijk haalde. In 1893 werd hij de tweede socialistische wethouder van Opsterland. Uit zijn memoires blijkt dat hij op alle fronten een turbulent leven heeft geleid. Delen uit deze memoires zullen op de tentoonstelling te zien zijn. Zo verkocht hij in 1896 de oudste Nederlandse luidklok van de kerk in Kortezwaag aan het Rijksmuseum van Amsterdam zodat er met de opbrengst van deze verkoop  een toren op de kerk kon worden gebouwd. Als aandenken van deze gebeurtenis is op het kerkhof van deze kerk in het Culturele Hoofdstadjaar 2018 een kunstwerk klokkenstoel opgericht. Van Zinderen Bakker was een bevlogen socialist, geboren en overleden in Kortezwaag. Als één van de propagandisten van het socialisme was hij een begenadigd spreker. Hij werd lid van de Sociaal Democratische Bond en vervulde diverse bestuursfuncties in deze Bond.  In 1896 werd hij hoofdopzichter van de P.W.Janssens Friesche Stichting en daarmee belast met ontginningswerken in Friesland. In deze functie wist hij talrijke sociale verbeteringen te realiseren. 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


Website: http://


0709-19

Kerk van Schurega geopend tijdens Tsjerkepaad

Tijdstip: 14.00-17.00 uur
Entree: gratis
De kerk van Schurega is tijdens Tsjerkepaad op zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.0709-19

Zomerexpositie/Tsjerkepaad Westernijkerk

Tijdstip: 13.30-17.00 uur
Entree: gratis

In het kerkje van Westernijtsjerk, bij Marrum, is deze zomer werk te zien van twee exposanten uit de regio: foto’s van Aukje Vellinga en schilderijen van Rika de Vries–van der Galiën.

Aukje Vellinga is autodidact, geboren en getogen en ook nu nog woonachtig te Marrum. Zij heeft haar werk veelvuldig geëxposeerd, zowel met de Waddenkunstkring, waarvan zij 15 jaar lid is geweest, als solo. Onder meer in galeries als Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk. In haar foto’s geeft zij blijk van haar liefde voor het Wad, de eilanden en de zee. Zij zoomt in en abstraheert waar menigeen aan voorbijloopt en laat ons zo stilstaan bij het bijzondere in het ogenschijnlijk eenvoudige, zoals een aangespoelde kwal of een stuk hout.

Rika de Vries–van der Galiën is amateurschilder te Westernijtsjerk en geeft daarnaast verschillende therapieën op het gebied van Healing. Voor haar was/is het schilderen een uitlaatklep voor haar eerdere werk in de zorg en haar spirituele ervaringen. Kleur heeft haar hele leven lang al een grote aantrekkingskracht op haar gehad en van daaruit is ze begonnen met schilderen. Eerst bij het Skildershûs in Leeuwarden en vervolgens heeft ze bij verschillende docenten les gehad. Haar werk kenmerkt zich door een grote diversiteit in zowel onderwerp als techniek. Zo werkt ze met aquarel, acryl en olieverf, waarbij iedere techniek een eigen sfeer bewerkstelligt.
De kerk is open op zaterdag, van 6 juli t/m 14 september, van 13.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Natuurlijk is ook de kerk zelf te bewonderen en de permanente expositie over Jeppemastate en haar bewoners, eertijds naast de kerk gelegen en daarmee verbonden. 

Bij de foto’s:

Zeepaddenstoel, foto van Aukje Vellinga

Voor Anker, olieverfschilderij van Rika de Vries


Website: http://marrumonline.nl/verenigingen/overig/295-kerk-westernijtsjerk


0709-19

Tsjerkepaad duo-tentoonstelling van gedraaid hout door Andries Dooper en schilderkunst van Ineke Siemensma-Dooper in Westhem

Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur

Een expositie van een broer en zus! Andries Dooper verheft een gewoon stuk hout tot subtiele kunst. Zijn zus Ineke schildert en werkt met verschillende technieken, waaronder pastelkrijt, aquarel en olieverf. 


Website: http://


0709-19

Kunst Kijken in Kerken

Tijdstip: 13:30
Entree: Gratis
Kunst kijken in kerken – Ook in de Ioannis Teatertsjerke Wier


Net als andere jaren is de Ioannis Teatertsjerke weer onderdeel van de route Kunst in Kerken.

In de kerk wordt werk van kunstenares Joke Ket getoond. Joke heeft in haar werk twee grote passies, namelijk de Friese land- en wadschappen en ontmoetingen met mensen in exotische landen. Zelf zegt zij daarover: "Reizen inspireert mij tot schilderen, schilderen inspireert mij tot reizen". In haar werk roept Joke Ket die sfeer en emotie feilloos op door haar uitbundige kleurgebruik. Naast schilderijen maakt zij ook beeldhouwwerk.

De prachtige vergezichten van de Bildthoek en de Waddeneilanden vormen vaak de basis van haar werk, net als de mensen in verre, arme landen. Mannen en vrouwen die hard moeten werken om het leven een beetje draaglijk te maken. Mensen die elke dag weer zwaar lichamelijk werk moeten doen om hun kinderen genoeg te eten te kunnen geven. De bewondering en waardering daarvoor uit Joke niet alleen in haar werk, maar zij deelt de opbrengst van haar werk ook met Stichting Kalpitiya, die zich inzet voor het leven en welzijn van kinderen in Sri Lanka.

De vierde editie van de door Keunstwurk samengestelde route kan van 6 juli t/m 14 september vanuit Wier (elke zaterdag, 13:30 – 17:00 uur) gevolgd worden. Een praktische routekaart voert vervolgens langs bekende en minder bekende kerken in de regio. In elke kerk is een expositie van een Friese kunstenaar. En natuurlijk zijn de prachtige kerken zelf al zeer de moeite van een bezoekje waard. Meer informatie en de routekaarten zijn online te vinden op de website www.keunstwurk.nl/

Tserkepaad – Kunst in Kerken

Elke zaterdag t/m 14 september 2019 van 13:30 – 17:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

De toegang is gratis

Website: http://


0809-19

Tsjerkepaad 08-09-2019. St. Johanneskerk Britsum

Tijdstip: 13.00 uur t/m 17.00 uur
Entree: Gratis

Er is een expositie met quilts van Suzanne ter Berg-Bosma


Meer over Suzanne

Ik ben mijn hele leven al met stoffen aan het werken. Vanuit die belangstelling volgde ik de opleiding tot lerares naaldvakken. De focus lag vooral op het maken van kleding. Vanaf 2000 heb ik me op het quilten geworpen. Aanvankelijk veel traditioneel werk, maar later modern en vrij. Mijn gevoel brengt me tot het ontwerp. Door middel van oude en moderne technieken en materialen kom ik tot een resultaat. Kleur speelt een belangrijke rol.

 

De kerk, de mooie fresco's en het in 2018 gerestaureerde Hardorff-orgel zijn vanmiddag ook te bezichtigen.

  FLYER QUILTS IN BRITSUM FLYER.docx

Website: http://


0809-19

The Oldtime String Band in de Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15:30 uur
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje

The Oldtime Stringband is een band uit Noord-Holland die Bluegrass, Folk en Americana met elkaar mixed tot een eigen herkenbaar geluid. Zes jaar geleden zijn ze begonnen met de muzikale omlijsting van een documentaire rondom koeienschilder Ruud Spil. De muzikanten wilden dit project langer laten duren en de eerste optredens volgden snel.

In 2012 werd de eerste cd ‘Gotta Quit Kickin' My Dog Around’ uitgebracht en in 2014 volgde de tweede cd ‘Chicken Crows For Day’. Beide cd’s kregen lovende kritieken op diverse binnen- en buitenlandse websites. In mei 2016 werd de derde cd ‘Cat’s Got The Measles’ uitgebracht die wederom zeer goed werd ontvangen door diverse media.

De muziek van The Oldtime String Band krijgt veel airplay op diverse internetradiostations van over de hele wereld. Een mix van traditionals, eigen nummers en een aantal covers vormen het repertoire waarin de zang natuurlijk een belangrijke rol speelt. Sinds de oprichting werd er drie keer een serie optredens in Engeland verzorgt en in 2014 werd een tiendaagse tour door Californië gedaan. Verder werden er vele optredens verzorgt in Nederland en België.

Het samenspel van gitaar, fiddle, banjo, mandoline, contrabas, vier stemmen en de stem van zangeres Shelly O’Day staat garant voor het afwisselende en herkenbare geluid van de band.

In februari 2019 is de nieuwe cd ‘Pretty Little Horses’ uitgekomen. Deze cd is opgenomen en geproduceerd door Tim Knol.


Opgave:

Voorverkoop via het Posthuis Theater in Heerenveen, tel. 0513 61 94 94


Website: https://www.theoldtimestringband.nl/


0809-19

Troubadour Gerard Rinsma in Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Entree: € 10,00
Gerard Rinsma, straatmuzikant en dominee, zoekt vuur in Ioannis Teatertsjerke Wier

Het verhaal van Gerard Rinsma, in het dagelijks leven gewoon dominee in het noorden van het land, is dat van een zoektocht. Een zoektocht naar vuur. VUUR. Hij ontdekte het bij een oude straatmuzikant, die de hele wereld was overgetrokken. Door hem geïnspireerd ging Gerard zelf de straat op met zijn gitaar, mondharp en zelfgemaakte drumstel. Gerard ontdekte toen ook dat de songs van zijn straatmuziekrepertoire zich heel goed lieten omzetten in het Fries.

Lang voordat het begrip singer-songwriter was uitgevonden, toen hij deel uitmaakte van de folkgroep ‘Gysbert’, schreef Gerard al eigen songs. De CD ‘Het moaiste fan Gysbert’ uit de jaren ‘80 is daarvan een logisch gevolg. Lange tijd bleef het daarna stil, totdat in 2008 ‘In Minske Sin’ verscheen, zijn eerste solo-cd die naast vertalingen van ‘golden-oldie-klassiekers’ als ‘My Back Pages’ en ‘Wish You Were Here’ een twaalftal nummers van eigen hand bevat.

Hij schrijft steevast in zijn memmetaal, het Fries. En hij merkt dat overal waar hij die songs speelt, ze door de Friezen enthousiast worden meegezongen. Maar binnenskamers laat hij zich ook van een andere kant zien. Als hij zichzelf op de piano begeleidt en songs zingt over Slauerhoff, over zijn vader, over zijn predikant-zijn en over zijn verloren dromen. Gevoelig, ironisch, soms zelfs een tikkeltje sarcastisch. Op die manier zoekt Gerard Rinsma naar mogelijkheden om zijn werk – hij zit als dominee al meer dan vijfentwintig jaar in het vak – met milde humor te kritiseren.

Als straatmuzikant trad hij al op in Berlijn, Stockholm, Oslo, Salzburg en op Koninginnedag in Apeldoorn, waar hij de tweede prijs wist te winnen met ‘zijn meeslepende muziek uit de jaren ‘60 en ‘70’ zoals in het beoordelingsrapport stond. Als ‘Mr. Tambourine Man’ laat Gerard de sixties herleven, aanstekelijk en opbeurend. En dat al meer dan vijftien jaar.

Wie een optreden van Gerard bijwoont, is verzekerd van een enerverend programma, want hij spreekt al zijn talenten aan als straatmuzikant, troubadour, poppenspeler en verteller.Gerard Rinsma

Zondag 8 september 2019 om 15:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

Entree € 10,00

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


1409-19

Tsjerkepaad 2019 in de Maria Kerk in Blessum

Tijdstip: zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur van 6 juli tot 14 september
Entree: gratis

Espositie van natuurfoto's gemaakt door K.v.d. Hoek uit Blessum.


Website: http://


1409-19

Open Monumentendag14-09-2019 in Johanneskerk Britsum

Tijdstip: 13.00-17.00 uur
Entree: Gratis

Website: http://


1409-19

Expositie tijdens Tsjerkepaad in kerk Britswert met schilderijen van Paul Smit uit Wommels

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur
Entree: gratis

Website: http://

1409-19

Tsjerkepaad in Mariakerkje Gorredijk (voorheen Kortezwaag) met tentoonstelling in het kader van het Domelajaar over leven en werk van bevlogen plaatselijk socialist Rindert van Zinderen Bakker.

Tijdstip: vanaf 13.00 tot 17.00 uur
Entree: gratis

Rindert van Zinderen Bakker was degene die in 1882 Domela Nieuwenhuis naar Gorredijk haalde. In 1893 werd hij de tweede socialistische wethouder van Opsterland. Uit zijn memoires blijkt dat hij op alle fronten een turbulent leven heeft geleid. Delen uit deze memoires zullen op de tentoonstelling te zien zijn. Zo verkocht hij in 1896 de oudste Nederlandse luidklok van de kerk in Kortezwaag aan het Rijksmuseum van Amsterdam zodat er met de opbrengst van deze verkoop  een toren op de kerk kon worden gebouwd. Als aandenken van deze gebeurtenis is op het kerkhof van deze kerk in het Culturele Hoofdstadjaar 2018 een kunstwerk klokkenstoel opgericht. Van Zinderen Bakker was een bevlogen socialist, geboren en overleden in Kortezwaag. Als één van de propagandisten van het socialisme was hij een begenadigd spreker. Hij werd lid van de Sociaal Democratische Bond en vervulde diverse bestuursfuncties in deze Bond.  In 1896 werd hij hoofdopzichter van de P.W.Janssens Friesche Stichting en daarmee belast met ontginningswerken in Friesland. In deze functie wist hij talrijke sociale verbeteringen te realiseren. 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


Website: http://


1409-19

Kerk van Schurega geopend tijdens Tsjerkepaad

Tijdstip: 14.00-17.00 uur
Entree: gratis
De kerk van Schurega is tijdens Tsjerkepaad op zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.1409-19

Sneupersweekend Dorpsarchief 'Idzawolde' in de Bonifatiuskerk Ter Idzard

Tijdstip: Zaterdag 14 en zondag 15 september 13.30 - 17.00 uur
Entree: Gratis

In het kader van Tsjerkepaad en Open Monumenten Weekend op 14 en 15 september stelt het dorpsarchief 'Idzawolde' ook dit jaar weer zijn archieven open voor eenieder die op zoek is naar feiten uit het verleden van de dorpen Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde.

Vele oude foto's in speciaal samengestelde fotoboeken en krantenknipselboeken liggen ter inzage. Verder kunnen wij u een aantal familie-stambomen laten zien van dorpsbewoners.

Uiteraard zijn de commissieleden zelf ook aanwezig om u bij uw zoektocht bij te staan.

Mocht u zelf nog materiaal, zoals foto's, verenigingsverslagen, krantenknipsels, trouw- en rouwkaarten, enzovoort hebben, dan ontvangen wij die graag of er wordt ter plekke een kopie van gemaakt.


Opgave:

Voor meer informatie: archief@ter-idzard.nl


Website: https://www.ter-idzard.nl/historie


1409-19

Zomerexpositie/Tsjerkepaad Westernijkerk/Open Monumentendag

Tijdstip: 13.30-17.00 uur
Entree: gratis

In het kerkje van Westernijtsjerk, bij Marrum, is deze zomer werk te zien van twee exposanten uit de regio: foto’s van Aukje Vellinga en schilderijen van Rika de Vries–van der Galiën.

Aukje Vellinga is autodidact, geboren en getogen en ook nu nog woonachtig te Marrum. Zij heeft haar werk veelvuldig geëxposeerd, zowel met de Waddenkunstkring, waarvan zij 15 jaar lid is geweest, als solo. Onder meer in galeries als Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk. In haar foto’s geeft zij blijk van haar liefde voor het Wad, de eilanden en de zee. Zij zoomt in en abstraheert waar menigeen aan voorbijloopt en laat ons zo stilstaan bij het bijzondere in het ogenschijnlijk eenvoudige, zoals een aangespoelde kwal of een stuk hout.

Rika de Vries–van der Galiën is amateurschilder te Westernijtsjerk en geeft daarnaast verschillende therapieën op het gebied van Healing. Voor haar was/is het schilderen een uitlaatklep voor haar eerdere werk in de zorg en haar spirituele ervaringen. Kleur heeft haar hele leven lang al een grote aantrekkingskracht op haar gehad en van daaruit is ze begonnen met schilderen. Eerst bij het Skildershûs in Leeuwarden en vervolgens heeft ze bij verschillende docenten les gehad. Haar werk kenmerkt zich door een grote diversiteit in zowel onderwerp als techniek. Zo werkt ze met aquarel, acryl en olieverf, waarbij iedere techniek een eigen sfeer bewerkstelligt.
De kerk is open op zaterdag, van 6 juli t/m 14 september, van 13.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Natuurlijk is ook de kerk zelf te bewonderen en de permanente expositie over Jeppemastate en haar bewoners, eertijds naast de kerk gelegen en daarmee verbonden. 

Bij de foto’s:

Zeepaddenstoel, foto van Aukje Vellinga

Voor Anker, olieverfschilderij van Rika de Vries


Website: http://marrumonline.nl/verenigingen/overig/295-kerk-westernijtsjerk


1409-19

Tsjerkepaad duo-tentoonstelling van gedraaid hout door Andries Dooper en schilderkunst van Ineke Siemensma-Dooper in Westhem

Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur

Een expositie van een broer en zus! Andries Dooper verheft een gewoon stuk hout tot subtiele kunst. Zijn zus Ineke schildert en werkt met verschillende technieken, waaronder pastelkrijt, aquarel en olieverf. 


Website: http://


1409-19

Kunst Kijken in Kerken

Tijdstip: 13:30
Entree: Gratis
Kunst kijken in kerken – Ook in de Ioannis Teatertsjerke Wier


Net als andere jaren is de Ioannis Teatertsjerke weer onderdeel van de route Kunst in Kerken.

In de kerk wordt werk van kunstenares Joke Ket getoond. Joke heeft in haar werk twee grote passies, namelijk de Friese land- en wadschappen en ontmoetingen met mensen in exotische landen. Zelf zegt zij daarover: "Reizen inspireert mij tot schilderen, schilderen inspireert mij tot reizen". In haar werk roept Joke Ket die sfeer en emotie feilloos op door haar uitbundige kleurgebruik. Naast schilderijen maakt zij ook beeldhouwwerk.

De prachtige vergezichten van de Bildthoek en de Waddeneilanden vormen vaak de basis van haar werk, net als de mensen in verre, arme landen. Mannen en vrouwen die hard moeten werken om het leven een beetje draaglijk te maken. Mensen die elke dag weer zwaar lichamelijk werk moeten doen om hun kinderen genoeg te eten te kunnen geven. De bewondering en waardering daarvoor uit Joke niet alleen in haar werk, maar zij deelt de opbrengst van haar werk ook met Stichting Kalpitiya, die zich inzet voor het leven en welzijn van kinderen in Sri Lanka.

De vierde editie van de door Keunstwurk samengestelde route kan van 6 juli t/m 14 september vanuit Wier (elke zaterdag, 13:30 – 17:00 uur) gevolgd worden. Een praktische routekaart voert vervolgens langs bekende en minder bekende kerken in de regio. In elke kerk is een expositie van een Friese kunstenaar. En natuurlijk zijn de prachtige kerken zelf al zeer de moeite van een bezoekje waard. Meer informatie en de routekaarten zijn online te vinden op de website www.keunstwurk.nl/

Tserkepaad – Kunst in Kerken

Elke zaterdag t/m 14 september 2019 van 13:30 – 17:00 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

De toegang is gratis

Website: http://


1509-19

Concert Fryska Flute Ensemble. St. Johanneskerk Britsum

Tijdstip: 15.00 uur
Entree: € 12,50

Opgave: Nadere informatie volgt.
Website: http://www.kerken.frl/sint-johanneskerk


1509-19

Orgelconcert Jochem Schuurman m.m.v. Marja Klazenga trompet Groate Kerk St.-Jacobiparochie

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis

Zondag 15 september 2019, 15.30 uur
Orgelconcert Jochem Schuurman m.m.v. Marja Klazenga trompet
Jochem Schuurman ( 1989) kreeg van 1997 tot 2007 orgellessen van Johan G. Koers. Vervolgens studeerde hij bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, alwaar hij in 2013 cum laude afstudeerde als Master of Music. Daarnaast volgde hij diverse masterclasses. Sinds 2016 wordt hij gecoacht door zijn oud-docent Johan G. Koers. Jochem won diverse prijzen op internationale orgelconcoursen. Hij is titulair organist van de Martinikerk in Franeker en is actief als orgel-en piano docent. Als uitvoerend musicus geeft hij concerten als solist maar ook als begeleider van andere musici.

Marja Klazenga Marja Klazenga (1995) begon op haar achtste met muziek- en theorielessen aan Centrum voor de Kunsten De Meldij te Drachten. Ook was Marja verbonden aan de talentenklas van Rein Ferwerda.
In 2011 startte Marja met de vooropleiding klassieke trompet aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. In mei 2018 is Marja afgestudeerd en vervolgt zij haar studie met een pre-master in Groningen. Tot op heden volgt Marja hoofdvaklessen bij Bob Koertshuis. Zij bespeelt een Vincent Bach Stradivarius ML (Bb), een Van Laar C2 (C) en een Schilke P5-4 (piccolo).
Marja speelde in diverse orkesten en ensembles, onder andere het Noord Nederlands Orkest,het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en het jeugdorkest Nederland. Met dit orkest reisde ze op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade af naar Canada voor een tournee. Momenteel maakt Marja deel uit van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest. Tegenwoordig is Marja regelmatig te horen tijdens lunchconcerten in de Oosterpoort en geeft ze lessen aan leerlingen van muziekverenigingen, scholen en als particulier.


Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis

  Zondag 15 september 2019 orgelconcert.doc

Opgave:

Aan de zaal of reserveren via reserveringen@groatekerk.nl of

T 0518-491792


Website: http://www.jochemschuurman.nl


2209-19

Porgy and Bess in 59 minuten - Duo Thee. Ioannis Tsjerke Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Entree: € 12,00
Duo Thee is een samenwerking van muzikanten en theatermakers Cornelie Wannee en Anna Maria Roos. Zij delen hun passie voor het samenbrengen van verschillende kunstdisciplines tot betekenisvolle voorstellingen. De muziek wordt teruggebracht tot de kern met eigen bewerkingen en instrumentatie.

Porgy en Bess in 59 minuten

De voorstelling is gebaseerd op de opera “Porgy en Bess” van George Gershwin. In 59 minuten wordt het verhaal verteld van het ‘zwarte’ Amerika in de jaren dertig. In de setting van een vissersdorp ontmoeten we verschillende figuren en delen we in hun verlies, hoop en levenskracht.

De muziek bestaat uit een tiental liederen uit de opera, zoals Summertime en It ain’t necessarily so. Daarnaast klinken enkele Spirituals. De stijl van de muziek is een fusion van klassiek, ballads, rap en gospel. De toneelfiguren zijn herkenbaar door hun muziekstijl en/of instrument en gaan in de muziek moeiteloos met elkaar het gesprek aan. De enscenering concentreert zich rond de belevingen van een aantal figuren uit de opera. Ieder van hen probeert iets te maken van hun beperkte levensomstandigheden in een gemeenschap die honderd jaar eerder bestond uit slaven.

Het publiek is deel van de de mise-en-scène van het dorp en is in deze rol af en toe interactief deel van het verhaal.

Met eenvoudige theatrale middelen en mooie muzikale bewerkingen wordt deze opera tot een intieme en intense beleving. Zoals je aan de titel kunt zien duurt de voorstelling ongeveer een uur. In alles riekt het principe van DUOTHEE minder is meer!

Het plot

Het verhaal speelt zich af op de binnenplaats van een vissersdorpje waar enkel “coloured people” wonen. Op een zomeravond zit de gemeenschap buiten te genieten in de avondzon. Clara en Jake zingen een lied voor hun baby en er klinkt het geluid van een dobbelsteen.

Een groepje mannen uit het dorp spelen voor geld met de agressieve macho Crown die samen met zijn liefje Bess naar het dorp is gekomen. Crown kan niet tegen zijn verlies en vermoordt de winnaar. Serena, de vrome weduwe, bezingt het verlies van haar vermoorde man in een aangrijpend lied. Crown vlucht en zijn mooie liefje Bess vind een toevluchtsoord bij de manke Porgy. Maar niet zomaar een toevluchtsoord. Er sprankelt liefde in zijn sobere onderkomen.

Maar op een zondag, na een picknick op het eiland waar Crown zich schuil houdt, onderschept Crown zijn Bess. Wanneer zij uiteindelijk terugkeert en nadat de kwade geesten uit haar zijn verdreven, vertelt zij Porgy dat zij bij hem wil blijven. Wanneer Clara en Jake sterven in een storm, gaan Porgy en Bess voor hun baby zorgen. Maar of dat goed gaat…?

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


2809-19

Kunst in kerk Lichtaard tijdens Winkeltjesroute

Tijdstip: 10.00 - 17.00 uur
Entree: gratis

Website: http://www.noordfriesewinkeltjesroute.nl/mediaalbum/viewalbumitems/21/Xtra__kunst_in_de_kerk


2909-19

Koarbizznizz Nicolaaskerk Koarnjum

Tijdstip: 15.00 uur (14.30 deur open)
Entree: € 15,-

I.s.m. Plaatselijke Commissie Jelsum-Koarnjum (SAFT) en Huiskamertheater De Wier.

In het voorjaar van 2006 is vocaal ensemble Koarbizznizz opgericht door dirigent Siebren Kramer. Het ensemble bestaat uit 12 geoefende amateurzangers en –zangeressen uit diverse Friese windstreken. Koarbizznizz onderscheidt zich met name van andere ensembles door te kiezen voor een mix van verschillende muziekperioden  en -stijlen. De oorsprong van de muziek rond een concert-thema varieert in alle gevallen van renaissance tot hedendaagse close harmony en poparrangementen. Koarbizznizz heeft inmiddels een breed a capella repertoire: van Purcell tot Whitacre en van Bach tot Bremer.


Opgave:

Opgave via bobdeboer@pinupsanddowns.com of via 06-54763154. 


Website: www.pinupsanddowns.com


2909-19

The Hot Shuffles , oude stijl jazzorkest in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis


Zondag 29 september 2019, 15.30 uur
The Hot Shuffles  oude stijl jazzorkest. 
Het orkest zal een concert geven, met een selectie van nummers uit de jaren '20, die verbonden worden met een kort verhaal of anekdote over de titels en componisten.
Het orkest bestaat uit: Martin Wiersma cornet, Jaques Wynia trombone en zang, Wytze Berghuis clarinet en altsax, Harm Bouma piano,
Dirk Maas banjo, Henk Stelma stringbas en Carlo de Groot drums

Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis

  Zondag 29 september 2019 persbericht.doc

Opgave:

Aan de zaal of reserveren via reserveringen@groatekerk.nl of

T 0518-491792


Website: http://www.groatekerk.nl


2909-19

Optreden "Hynstewaed zestien" in Kloosterkerk Kortehemmen

Tijdstip: 14:00 tot 16:00
Entree: 7,50

'Hynstewaed zestien' is een folk-groep uit het Friese Stiens, bestaande uit Freek Span, Lolle van Houten, Marie Dijkstra, Arend-Jan Faber, Yvette Nijboer, Nanda Kuijpers en Johan de Jong.  Hun gedeelde liefde voor folkmuziek bracht hen in 2016 bij elkaar in 'Hynstewaed zestien'. De naam van de groep is ontleend aan het adres van een oude noodslachterij, een ruimte waar iedere woensdagavond werd -en nog steeds wordt- gerepeteerd.

De muziek vindt haar roots in Scandinavische landen, in het Verenigd Koninkrijk, Schotland en Ierland etcetera, maar ook in ons 'eigen Fryslân'. De uitvoering variëert van instrumentaal naar zang, maar met een verhaal.  

 


Opgave:

Opgave vooraf niet nodig.  Vrijelijk binnenlopen vanaf 13:30 u. tot aanvang optreden voorstelling 14:00 u. 

Tijdens 'inloop' en in de pauze van de uitvoering wordt een eenvoudige catering -ad €1,50 per consumptie- verzorgd. Voor mensen die met de auto komen; er is ruime gratis parkeergelegenheid. 


Website: http://kloosterkerkkortehemmen.nl


2909-19

Grytz en Grize mei countryprogramma "Songs from the front porch" yn kerkje Swichum

Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur
Entree: 10 euro

In nij programma mei fioelist Vincent van Dam en duo Alie en Tommy. Dit kear is it countrymuzyk!

Se fertelle fansels ek tuskentroch mar de lieten sille de oerhân ha.


Website: http://


0310-19

Voorstelling 'Slauerhoff, tussen onrust en weemoed' door Peter Vermaat in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: € 7,50
Voorstelling 'Slauerhoff, tussen onrust en weemoed' door Peter Vermaat,
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum.

'Slauerhoff, tussen onrust en weemoed' is een theatrale vertelling over het leven van Jan Slauerhoff, de verdoemde dichter die alleen in zijn gedichten kon wonen.
Slauerhoff (1898-1936) werd in Leeuwarden geboren. In deze stad en op Vlieland heeft hij zijn jeugd doorgebracht. Tijdens zijn leven was hij scheepsarts, dichter en schrijver van romans en verhalen. Door zijn onrustige natuur voelde hij zich nergens thuis.
Alleen in zijn gedichten kon hij wonen. Was hij op het land dan wilde hij naar zee, was hij op zee dan wilde hij naar het vaste land. Misschien was het eiland Vlieland de enige plek waar hij tot rust kwam.
Hij was een onzekere, breekbare man die zich nors en onverschillig kon gedragen.
Hij worstelde met zijn ambities en verlangens, werd gekweld door geldzorgen en verloren liefdes, maar als arts was hij vol zorg voor zijn patiënten. Hij was slordig, nonchalant en provocerend.
Hij schiep chaos in de orde en werd gedragen door een heimwee naar het onbereikbare.

Met levensgrote poppen en maskers brengt Peter Vermaat zijn verhaal tot leven.
Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker.

De entree voor de lezing bedraagt € 7,50. Kaarten zijn uitsluitend bij de ingang verkrijgbaar.
Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427.
E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com .
Ook informatie op https://www.dorpskerkhuizum.nl en www.petervermaat.nl .


Opgave:

Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


0510-19

Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

Tijdstip: 11.30 - 17.00 uur
Locatie: Harlingen
Entree: gratis

Op zaterdag 5 oktober organiseert de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken worden verzorgd door de excursiecommissie. Wie met de bus langs de drie kerken wil reizen, wordt een dagarrangement aangeboden. U bent van harte welkom.

Harlingen

De oorspronkelijke, in romaanse stijl gebouwde, St. Michaëlskerk is op de toren na in de 18e eeuw vervangen door de huidige kruiskerk, genaamd ‘Domkerk van Almenum’. De hoge toren was voor de zeelui een baken in zee. De kleine gele bakstenen in de Lodewijk XVI-vormen geven het uiterlijk van de kerk een fraai aanzien. In de kruisarmen zijn toegangen gemaakt met een natuurstenen omlijsting. De statige en voorname dorische pilasters dragen het gewelf op overtuigende wijze. Boven de kraak bevindt zich in de westelijke kruisarm nog een kraak, de zogenaamde weeshuiskraak. Het prachtige orgel, gebouwd door A. A. Hinsch, werd in de kerkdienst op 30 april 1776 ingewijd met gezongen en gespeelde kerkgezangen die speciaal daarvoor zijn geschreven.

 
Schalsum

De Nicolaaskerk in Schalsum is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en ligt aan het Jabikspaad. Het exterieur van de kerk doet op het eerste gezicht niet vermoeden dat deze uit het midden van de 13e eeuw stamt. Het muurwerk aan de zuid- en oostkant met zijn romaanse bakstenen verraadt zijn oude historie.

Het interieur is vooral vanwege de zachtrose en gele kleurstelling bijzonder en verrast veel bezoekers. De uit 1711 daterende eikenhouten preekstoel die rijk versierd is met snijwerk is een interessante blikvanger. In het gangpad zien we een grafzerk van rode zandsteen uit 1486. Het orgel dateert uit de 19e eeuw en is door de firma L. van Dam en Zn. gebouwd.

 
Franeker

De Martinikerk uit de 15e eeuw doet vermoeden dat het een basiliek is. De kerk heeft de vorm van een driebeukige pseudo-basiliek; dat betekent dat in het muurtje op de pilaren, die het middenschip omringen, geen ramen zijn gemaakt. De zijbeuken zetten zich voort in een kooromgang, een vrij uitzonderlijk iets voor een pseudobasiliek en in Friesland uniek.

Tussen de pilaren bevindt zich in de kooromgang een fraai bakstenen gotisch hekwerk met daarachter aan de zuidzijde in het koor voorreformatorische onderdelen van de kerkinrichting: koorbanken. Zeer noemenswaardig zijn het klankbord boven de preekstoel, de gotische briefpanelen in een van de kerkbanken, de schilderingen op de kolommen en de vele grafzerken. Bovendien speuren we naar historische invloeden van de voormalige Universiteit van Franeker die op 29 juli 1585 in deze kerk plechtig werd geopend. Ook in de Martinikerk staat een fraai orgel van de firma Van Dam en Zn.

 

Praktische informatie

 

Openingstijden:

De kerken zijn gratis toegankelijk tussen 11.30 en 17.00 uur.

 

Rondleidingen, lezingen en concert:

Er zijn in de drie kerken doorlopend rondleidingen en lezingen over het kerkgebouw.

Lezingen vinden in ieder geval plaats op de volgende tijden: (±) 11.45 u., 13.45 u. en 15.00 u.

De excursie wordt rond 16.00  uur in de Martinikerk te Franeker afgesloten met een hapje en een drankje.

 

Brochure: 

Er is een brochure met  beschrijvingen van de drie kerken verkrijgbaar. Deze kunt u tot 28 september bestellen door overmaking van € 3,- op NL92 INGB 0003 690 669  t.n.v. Excursiecommissie Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. ‘brochure najaarsexcursie 2019’ en uw naam en adres. De brochure kunt u dan op 5 oktober in een van de kerken afhalen.

(In de kerken is een beperkt aantal brochures tegen betaling verkrijgbaar. Op=Op)

 

Vervoer:

De excursiebus vertrekt om 11.00 uur van het busstation Leeuwarden (bij het spoorwegstation) en komt daar rond 17.00 uur weer terug. Voor de busdeelnemers kost het dagarrangement € 50,- (inclusief brochure kerkbeschrijvingen, lunch in Harlingen, koffie/thee, hapje en drankje). Inschrijving bij ontvangst van genoemd bedrag op NL92 INGB 0003 690 t.n.v. Excursiecommissie Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden o.v.v. 'arrangement najaarsexcursie 2019) en het aantal personen. U ontvangt van ons geen bevestiging. De brochure wordt in de bus verstrekt. Via de website van de Stichting kunt u eventueel de tekst ook  downloaden. Zie bovenvermelde gegevens.

 

Adressen van de kerken:

 

Harlingen: Grote Kerk, Kerkpad 3

Schalsum: Nicolaaskerk, Kerkstraat 4

Franeker: Martinikerk, Breedeplaats 2

 

Contactpersoon tijdens deze excursie is Piet Wouda (voorzitter excursiecommissie, mobiel bereikbaar via 06 31219278)


Opgave:

niet nodig


Website: http://aldefrysketsjerken.nl/p/Excursies+langs+de+kerken/saft%7C5fb97c80-a1bd-40f7-afd3-74fcc635c36e/


0610-19

Die ik ben - Kirsten Benschop. Ioannis Tsjerke Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Entree: € 12,00
In ‘Die Ik Ben’ duikt Kirsten met de nodige (zelf)spot in het gangenstelsel van ons brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt. Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen? Waarom vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn, naar onszelf en onze omgeving? Waarom verschuilen we ons maar al te graag veilig achter de muren van ons ego en doen we ons voor als iemand die we eigenlijk zouden willen zijn? Intussen voelen wij ons verre van gelukkig en dempen we onze onrust en eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende afleiding of een bezoekje aan de zoveelste therapeut. ‘Die Ik Ben’ rekent af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want is het leven niet veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient, accepteert zoals die is? En is contact niet wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent? Met Derk Groen op gitaar en darboeka.

Hardop (onder)zoekend, zingend, verhalend en poëtisch zet Kirsten met DIE IK BEN een scherpe, relativerende, gevoelige en bovenal eerlijke voorstelling neer.


Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


1310-19

Concert Sytse Haima in kerk Britswert

Tijdstip: 15.00 uur
Entree: 10 euro incl. consumptie

Website: http://

1310-19

Bauke Van der Woude en Cambell Forbes

Tijdstip: 15.30 tot 16.30 met pauze
Entree: 10 euro

Duo Bauke en Campbell

Bauke van der Woude & Campbell Forbes, muziek om naar te luisteren.

 

Bauke uit Dokkum, Campbell van de Bahama’s, zingen in het Fries en Stadsfries. Over vroeger, nu, over de kleinkinderen, het voorjaar, de school van toen, fitness, de liefde, het leven, enzovoort.

Zelfgemaakte en herkenbare liedjes recht uit het hart en met overtuiging gebracht. Vaak vrolijk en met humor, soms kritisch of ernstig. Van flinterdun tot spijkerhard. Het leven gaat aan u voorbij. Een luisterprogramma dat u op het puntje van uw stoel houdt.


Website: http://

1310-19

Baukje Fennema met verhalen over de dijk, het water, de elementen en de liefde voor het kustgebied in kerkje Ferwoude

Tijdstip: 15.00 uur

Baukje Fennema van Ithaka theater komt in de kerk in Ferwoude met verhalen over de thema's de dijk, het water, de elementen en de liefde voor het kustgebied. 


Website: http://


1310-19

Zuidema Kapel, blaaskapel in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis

Zondag 13 oktober 2019, 15.30 uur
Zuidema Kapel, blaaskapel
De Zuidema Kapel uit Grootegast in de provincie Groningen is van oorsprong een familiekapel. Deze blaaskapel werd in 1992 opgericht en vertolkt Mährische en Böhmische blaasmuziek. Pittige polka's en romantische walsen instrumentaal en met zang vormen het gevarieerde programma. Toegankelijke muziek soms lyrisch, soms feestelijk maar altijd zwierig en meeslepend. Muzikanten en zangeressen verzorgen een onderhoudende middag vol sfeer en Schwung!

Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis

  ZUIDEMA KAPEL persbericht.doc

Opgave:

Aan de zaal of reserveren via reserveringen@groatekerk.nl 

of T 0518-491792


Website: http://www.groatekerk.nl


1310-19

Ketevan Sharumashvili (piano) in de Doarpstsjerke van Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Entree: € 10,- (inclusief koffie/thee)
Dat de Georgische topmuzikante Ketevan Sharumashvili zich onlangs in ons land heeft gevestigd, is een ware verrijking voor klassiek minnend Nederland. Naast haar voortreffelijke techniek blinkt de jonge charismatische pianiste vooral uit door haar enorm diepgaande spel. Haar fijngevoeligheid is indrukwekkend en kalmeert de ziel van de luisteraar.
Ze groeide op in Tbilisi en begon daar pas op twaalfjarige leeftijd met haar pianostudie. Toch wist ze al op haar veertiende het Rubinstein Concours in Parijs te winnen. Ze volgde een imposante internationale opleiding (in vier landen!), die ze afsloot als 'special talent' bij pianogigant Jan Wijn in Amsterdam. Meerdere prestigieuze prijzen staan op haar naam en ze kreeg masterclasses van de grootste pianisten ter wereld.
Ketevan heeft voor haar concert in de Doarpstsjerke van Rottevalle een zeer aantrekkelijk, afwisselend en uitdagend programma samengesteld met werken van onder andere Bach, Liszt, Ginastera en Piazzolla. (www.ketisharu.com)

Inlichtingen/reserveringen: yvette.mulder1968@gmail.com

Website: http://


1310-19

Marcel Smith in kerkje Schurega

Tijdstip: 14.30
Entree: 10,00

folk
1310-19

Meisjongkonsert De Bútsoekers yn it tsjerkje fan Swichum

Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur
Entree: Frije bijdrage

In gesellige, fleurige, aktieve middei mei dit koar út St. Annaparochie.

 


Website: http://


1310-19

Sander Metz Meezingshow in de Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15:30 uur
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje

Mijn naam is Sander Metz. Ik ben geboren in Indonesië en ben kort daarna aangespoeld op Ameland. Daar heb ik een geweldige jeugd gehad. Genoten van de zon, zee en strand. Al wadlopend met de gitaar achter op mijn rug heb ik de overtocht gemaakt naar de vaste wal. Nu woon ik alweer een aantal jaar met mijn gezin in een pittoresk dorp in Friesland. Overigens heb ik mijn vrouw (ook een Amelander) ontmoet in de vuurtoren van Ameland. Hoe romantisch is dat? Bij helder weer bereikt het licht van de vuurtoren het slaapkamerraam van de voormalige bakkerij waar wij in wonen.

Ik ben geboren om mijn passie muziek met jullie te delen. Met meer dan 350 optredens per jaar is het tijd om weer eens het theater of knusse kerkjes in te duiken. Hiervoor heb ik De Grote Meezingshow geschreven. Het leuke is dat tijdens deze show alle liedteksten op het grote scherm worden getoond zodat jullie met mij mee kunnen zingen. Bijna alle liedjes zijn daadwerkelijk meezingbaar. Het genre loopt van feestmuziek tot een ballade. Ik denk dat de meezingshow voor iedere leeftijd is. Daarnaast zal ik af en toe een mooie anekdote of verhaal vertellen en zal ik soms bijzondere foto’s tonen.


Opgave:

Voorverkoop via het Posthuis Theater in Heerenveen, tel. 0513 61 94 94


Website: https://sandermetz.nl


1810-19

Concert van het 'Fryska Fluit Ensemble' in 'Muziek+' van de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 17.00 tot 18.00 uur
Entree: Vrijwillige bijdrage
Concert van het 'Fryska Fluit Ensemble', in de serie 'Muziek+'
van Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden.

Fryska is een ensemble dat bestaat uit vijf enthousiaste fluitisten uit het Noorden van ons land. Ze bespelen verschillende dwarsfluiten, van piccolo tot basfluit, waarmee ze een veelzijdig repertoire kunnen brengen.
Het ensemble is in 2007 opgericht als fluitkwartet 'Four Flutes', maar is sinds september 2017 uitgebreid met een vijfde fluitiste. Vanaf dat moment is het 'Fryska Fluit Ensemble'.
Het ensemble bestaat uit: Leontien van Nesselrooij, Simone Kampherbeek, Janine Siebesma, Marlies de Jager en Sonja de Haan. Naast fluitist zijn ze o.a. werkzaam als muziekdocent.
De concerten worden regelmatig opgeluisterd door gastoptredens. Zo is er samengewerkt met schrijfster en vertelster Karin de Graaff, met violiste Janneke Roelofs en acteur Jan Arendz en onlangs met het Friese zangensemble Sânman en Sikke.
Deze samenwerkingen zijn een verrijking voor het ensemble en maken hun optredens tot een waar feest.
Het repertoire van het fluitensemble is veelzijdig. Zij spelen muziek uit verschillende stijlperiodes. Daarnaast staan ook bewerkingen van bekende film- en jazz thema’s op het programma. Muziek van componisten als J.S.Boismortier, J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, P.Tschaikowsky , C.Debussy, A. Piazolla en Chuck Mangione zijn hen niet onbekend.
Met gepaste trots laat Fryska weten:
“In april 2016 wonnen wij de 1ste prijs op het Benelux Fluitconcours voor Ensembles. Dit was een bekroning op ons samenspel en werkt door als een muzikale stimulans! We laten ons regelmatig coachen door gerenommeerde musici. Daarnaast schakelen we ook de expertise in van mensen uit andere disciplines. Zo hebben we samen gewerkt met een regisseuse en een jazzmusicus. Op deze manier laten we ons steeds opnieuw inspireren en bouwen we verder aan onze ontwikkeling.”
Fryska hoopt bij u de JUISTE snaar te raken!

De concerten in de serie 'Muziek+' zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!

Achtergrondinformatie over de serie 'Muziek +':
De drukke werkweek is achter de rug, het weekend kan beginnen. Om de overgang te vergemakkelijken kunt u eens per maand een uur mentaal bijkomen in de Dorpskerk Huizum. Elke 3e vrijdag van de maand bent u hier van harte welkom van 5 tot 6 uur ’s middags.Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.fryska.nl .


2010-19

Monica Coronado - Mon & Manito. Ioannis Tsjerke Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Entree: € 12,00
Mon & Manito
De uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado wordt bijgestaan door gipsyflamenco gitarist Manito. De luisteraar wordt getrakteerd op een verfijnde selectie van mediterrane liederen.
Mónica en Manito stonden in 2015 voor het eerst samen op de planken. Het bleek een gouden combinatie. Muzikaal vullen ze elkaar perfect aan. Mónica voelt zich als een vis in het water als Manito haar begeleidt .Hij weet met zijn temperamentvolle spel haar stem naar een hoger plan te tillen. Een live optreden van dit tweetal is altijd puur en vol emotie. Het publiek waant zich even in Spanje.


Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


2610-19

Expositie 'Licht op de dood' van 26 oktober t/m 16 november 2019 in de Dorpskerk Huizum met werk van Guus Slauerhoff.

Tijdstip: 13.30 tot 17.00 uur
Entree: Gratis
Expositie 'Licht op de dood' met werk van Guus Slauerhoff

De expositie wordt met een gevarieerd programma geopend op zaterdag 26 oktober 2019 om 14.00 uur en is daarna iedere zaterdagmiddag te bezichtigen van 13.30 tot 17.00 uur.
Op 26 oktober (dag van opening) en 16 november (dag van sluiting) zijn er ook rondleidingen over de begraafplaats.
De Dorpskerk Huizum nodigt U graag uit om deze expositie te bezichtigen.

De toegang is gratis.

Opgave:

Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


2610-19

Duo Alicante, zang, fluit en octaafgitaar, in de Bonifatiuskerk Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: 10 euro met koffie/thee bij binnenkomst

De naam Alicante is een vrije associatie en mooie woordspeling op: Alice zingt. Daarnaast is Alicante de naam van een grote havenstad aan de Costa Blanca in Spanje en Spaanse muziek zal tijdens een concert van dit duo niet ontbreken. 

Alice Gort-Switynk, klassieke zang (sopraan) / blokfluiten en Nelleke ter Berg, gitaar / octaafgitaar, brengen het programma ‘Afscheid’. 

Met onder meer muziek van Mauro Giuliani, Benjamin Britten en Ferenc Farkas.


Opgave:

cultuur@ter-idzard.nl


Website: http://bonifatiuskerkteridzard.org


2710-19

't Bilds Frôlyskoor o.l.v. Tseard Nauta in Kloosterkerk Kortehemmen

Tijdstip: Aanvang 14:00, duurt tot tot ± 16:00 u. Inloop publiek vanaf 13:30 u.
Entree: € 5,00 per persoon

t Bildts Frôlyskoor bestaat uit 26 koorleden 

Het koor werkt samen met dirigent Tseard Nauta aan een breed repertoire .

Gekozen wordt voor aanstekelijke liedjes die fijn zijn om te zingen, maar ook voor het publiek leuk zijn om naar te luisteren.

Natuurlijk zingt het koor in het Bildts maar even zo makkelijk in het Nederlands, Fries of Engels.

Uitgangspunt van koor en dirigent is altijd het plezier in muziek maken met elkaar, en voor anderen.


Opgave:

Opgave vooraf is niet nodig. Belangstellenden kunnen vrijelijk binnenlopen vanaf 13:30 tot aanvang uitvoering 14:00 u.

Eenvoudige maar verzorgde catering tijdens 'inloop' vanaf 13:30 u. tot aanvang optreden, 14:00 u.

Gratis parkeren langs de oprijlaan naar de tsjerke. Bij veel belangstelling wordt u verwezen naar de parkeerplaats van Woodbrookers, ongeveer 5 minuten lopen vanaf de tsjerke.


Website: http://kloosterkerkkortehemmen.nl en www.aldefrysketsjerken.nl


2710-19

Preek van de leek door Jos Thie in het Mariakerkje van her vroegere Kortezwaag, thans Gorredijk

Tijdstip: inloop 10.30 uur met koffie/thee; aanvang preek 11.00 uur
Entree: gratis (collecte aan het eind van de preek)

Inhoud van de preek komt nog.


Website: http://


3110-19

'Dierbare Herinneringen', bekende Friezen vertellen over herinneringen aan een uitvaart, in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 20.00 uur
'Dierbare Herinneringen',
een aantal bekende Friezen delen bijzondere herinneringen aan een uitvaart met het publiek,

Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden.
donderdag 31 oktober 2019, 20.00 uur.

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427.
E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com .
Ook informatie op https://www.dorpskerkhuizum.nl .


Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


0211-19

'Allerzielen', een uur van poëzie, stilte en muziek in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 19.30 tot 20.30 uur
Entree: Gratis
'Allerzielen'
uur van poëzie, stilte en muziek
zaterdag 2 november 2019, 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur)

De Dorpskerk Huizum besteedt dit jaar opnieuw aandacht aan 'Allerzielen' en herstelt daarmee een eeuwenoude waardevolle traditie. We nodigen u graag uit voor een ingetogen uur waarin we de geliefden die ons zijn ontvallen gedenken en herdenken.
Samen willen we een uur van verbondenheid creëren waarin ruimte is voor het branden van een kaars, voor poëzie, muziek en stilte.

De toegang is gratis. U bent van harte welkom!


Opgave:

Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


0311-19

Familievoorstelling: Kinderkoor De Sjongende Pompeblêden en Jongerenkoor Lelielûd. Baukje Luinstra vertelt verhalen met muzikale begeleiding van Hein Jaap Hilarides in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis


Familievoorstelling: kinderkoor De Sjongende Pompeblêden.Jongerenkoor Lelielûd o.l.v. Martijn van Dongen in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie.

 

Babbelegúchys

Bildts programma fan Hein Jaap Hilarides en Bauky Luinstra.

Bilkerts in hart en nieren, geboren en getogen in St.-Jabik en Westhoek, wer’t de mezyk en de humor út de Bildtse klaai omhoog komt.

In Baard repeteren onder leiding van Martijn van Dongen wekelijks twee jeugdkoren, kinderkoor De Sjongende Pompeblêden voor kinderen van 6 t/m 10 jaar en jongerenkoor Lelielûd voor jeugd van 11 jaar en ouder. Op deze koren staat het plezier krijgen in zingen voorop.

Het repertoire van kinderkoor De Sjongende Pompeblêden bevat liedjes uit allerlei landen. Naast het zingen van deze liedjes wordt er aandacht besteed aan stemvorming en leren noten lezen. Jongerenkoor Lelielûd heeft een breed repertoire; van klassiek tot wereldmuziek. Vaak zingt het koor meerstemmig, soms ook met begeleiding. Het streven is om de muziek zowel muzikaal als zangtechnisch goed af te werken. Jaarlijks werkt dit koor mee aan de Matthäus Passion in Bolsward, zingen met een groot koor, solisten en orkest, een onvergetelijke ervaring!

 

Babbelegúchys

 ’t Belooft ’n gesellige boel te worren in de Groate Kerk met grappige ferhaaltsys, gedichys en fersys fan Bauky onder muzikale begelaiding fan Hein Jaap.

 Entree €10,- voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis.

  Over kinderkoor De Sjongende Pompeblêden en jongerenkoor Lelielûd.doc

Opgave:

Aan de zaal of reserveren via reserveringen@groatekerk.nl of

T 0518-491792


Website: http://www.groatekerk.nl


0311-19

Vocaal ensemble Lijn 12 in kerkje Swichum

Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur
Entree: 10 euro

Lijn 12 heeft een zeer gevarieerd repertoire opgebouwd in de loop der jaren en is breed inzetbaar. Klassiek, jazz, religieuze- of wereldmuziek, met haar warme klankkleur vertolkt dit ensemble de noten op papier tot een fijne muzikale ervaring.


Website: http://


0311-19

Pot, Baumgarten & Van Astenrode in de Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15:30 uur
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje

Dit trio speelt een cross-over van volksmuziek en jazz. Muziek vol prachtige melodieën en heerlijke ritmes, die heel vertrouwd voelen en tegelijk heel bijzonder zijn.

Peter Pot behoort tot de top van de Nederlandse trekharmonicaspelers. De ‘trekzak’ is altijd hét instrument geweest op bruiloften en partijen, maar het was ook het ‘arme lui’s orgel’ en werd niet helemaal serieus genomen. Zoals Peter Pot erop speelt, verandert de trekzak echter in een subtiel en kunstzinnig instrument. Hij tovert zachte, lyrische muziek uit dit kastje, muziek die op andere momenten swingend en met veel power gespeeld wordt. Zijn accordeon blijft trots op zijn moedertaal, het dialect van melancholie in een Italiaans stadje, van zuchten en klepperen, maar kiest ook voor spannende, nieuwe avonturen.

Philip Baumgarten kent u misschien als bassist/arrangeur van ‘De nieuwe jas van Ede’, dat met veel succes langs de noordelijke theaters toert. René van Astenrode is al jaren een veelgevraagde drummer met zijn krachtige, smaakvolle spel. Uiteraard zal tijdens het concert veel aandacht worden besteed aan de recentelijk verschenen cd ‘Home’ van dit bijzondere trio.


Opgave:

Voorverkoop via het Posthuis Theater in Heerenveen, tel. 0513 61 94 94


Website: https://www.potbaumgartenandfriends.nl


0311-19

Guggenheimer - Jan van der Kooi. Ioannis Tsjerke Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Entree: € 10,00

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


0911-19

Heiligenbeeldenmarkt in Redbadtsjerke Jorwert

Tijdstip: 11.00 - 16.00 uur

 

In de kerk zullen een aantal verzamelaars hun mooie collectie beelden en andere religieuze voorwerpen tonen. Behalve heiligenbeelden zullen er bid- en heiligenprentjes, rozenkransen, wijwaterbakjes, medailles, kerststallen, kandelaars, glas-in-lood , religieuze afbeeldingen, boekentafel en vele andere religieuze voorwerpen te zien zijn. Veel artikelen zijn tevens te koop.


Website: http://


1011-19

Heiligenbeeldenmarkt in Redbadtsjerke Jorwert

Tijdstip: 11.00 - 16.00 uur

 

In de kerk zullen een aantal verzamelaars hun mooie collectie beelden en andere religieuze voorwerpen tonen. Behalve heiligenbeelden zullen er bid- en heiligenprentjes, rozenkransen, wijwaterbakjes, medailles, kerststallen, kandelaars, glas-in-lood , religieuze afbeeldingen, boekentafel en vele andere religieuze voorwerpen te zien zijn. Veel artikelen zijn tevens te koop.


Website: http://


1011-19

Inez Timmer - Vermaarde vrouwen. Ioannis Tsjerke Wier

Tijdstip: 15.00 uur
Entree: € 12,00
Er wordt een keuze gemaakt uit een lijst van ca 20 bekende vrouwen. Over de drie gekozen vermaarde vrouwen, waaronder minstens één zangeres, vertelt Inez Timmer een verhaal van een half uur. Dat wordt voorafgegaan door een algemene inleiding over vrouwenemancipatie en vrouwenrecht. Met beelden en uiteraard met muziek!

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


1511-19

Trio 'Nieuwe Registers', klassieke muziek van hoogstaand niveau, in 'Muziek+' van de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 17.00 tot 18.00 uur
Entree: Vrijwillige bijdrage
Trio 'Nieuwe Registers' met klassieke muziek van hoogstaande niveau,
in de serie 'Muziek+' van Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,
vrijdag 15 november 2019 van 17.00 – 18.00 uur.

Organiste Gonny van der Maten, celliste Doris Hochscheid en pianist Frans van Ruth bundelen in dit concert hun krachten. Componisten Wouter van Belle (1958) en Rick van Veldhuizen (1994) ontvingen van Stichting Cellosonate Nederland een compositieopdracht voor deze bezetting. Een groter contrast dan tussen deze twee componisten is niet denkbaar: Van Belle, gevestigd organist en componist, schreef de toegankelijk 'Suite DFG' en gebruikte daarbij minimal music-achtige elementen en Zuidamerikaanse dansritmes, waardoor zijn werk een jazzy en dansant karakter krijgt. Van Veldhuizen, een aanstormend talent dat onlangs ook een opdracht kreeg van het Koninklijk Concertgebouworkest, schreef 'cōnflārī ' (samensmelten): een werk van etherische, bijna buitenaardse schoonheid, waarin hij gebruik maakt van onder andere boventonen in de cello en piano, die op bijzondere wijze met de verschillende registers van het orgel contrasteren of juist versmelten.
Het trio speelt naast de twee nieuwe composities ook werken van onder andere Bach, Messiaen, De Falla en Schumann.

In dit programma worden de grenzen van het ‘gewone concert’ opgezocht – zonder dat het muziektheater wordt of een concrete verhaallijn krijgt.

De concerten in de serie 'Muziek+' zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!

Achtergrondinformatie over de serie 'Muziek +':
De drukke werkweek is achter de rug, het weekend kan beginnen. Om de overgang te vergemakkelijken kunt u eens per maand een uur mentaal bijkomen in de Dorpskerk Huizum. Elke 3e vrijdag van de maand bent u hier van harte welkom van 5 tot 6 uur ’s middags.

Opgave:

Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.cellosonate.nl/nieuwe-registers


1711-19

Inez Timmer: Vijf minuten voor aanvang Nicolaaskerk Koarnjum

Tijdstip: 15.00 uur (deur open 14.30 uur)
Entree: € 15,-

I.s.m. Plaatselijke Commissie Jelsum-Koarnjum (SAFT) en Huiskamertheater De Wier.

"Vijf minuten voor aanvang!" is een blijmoedige rollercoaster die het publiek meezuigt in de mallemolen van het leven van musicalartieste Inez Timmer. Bekende musical hits in alle talen, persoonlijke ontboezemingen, humor, hemelhoge pieken en diepbedroefde dalen. Een leven vol tegenstellingen, samengebracht in de solomusical ‘Vijf minuten voor aanvang!’.

Onrust achter de coulissen, lichte paniek in de kleedkamer. De artiesten wordenomgeroepen, de licht en geluidsmensen staan paraat. Er heerst een gespannen bedrijvigheid die het publiek ontgaat. Vijf minuten voor aanvang van de voorstelling is het vaak een georganiseerde chaos in het hoofd van een artiest.

‘Waar slaap ik straks in München .... Oh, de gynaecoloog moet ik nog terugbellen, maar wat is opvlieger in het Duits? Wat doet die rimpel daar opeens? Waar kan ik vanavond een borrel halen? Huh, welke idioot heeft die tekst nu veranderd??’ En dan is het tijd om te stralen. Altijd. Geen excuus.

In deze solomusical vertelt Inez het verhaal van een internationale musicalartieste, steeds weer aarden in een ander land en aanpassen aan een andere cultuur. Inez vertelt over het buitengewone leven achter de schermen en over bewonderd worden door duizenden mensen. Een verhaal over roem, glitter en glamour, en je tegelijkertijd moederziel alleen kunnen voelen.


Opgave:

Opgave via bobdeboer@pinupsanddowns.com of via 06-54763154.


Website: www.pinupsanddowns.com


1711-19

Vocaal ensemble Koarbizznizz in de kerk van Gaast

Tijdstip: 15.30 uur

In het voorjaar van 2006 is vocaal ensemble Koarbizznizz opgericht door dirigent Siebren Kramer. Het ensemble bestaat uit 11 geoefende amateurzangers en –zangeressen uit diverse Friese windstreken. Koarbizznizz onderscheidt zich met name van andere ensembles door te kiezen voor een mix van verschillende muziekperioden  en -stijlen. De oorsprong van de muziek rond een concert-thema varieert in alle gevallen van renaissance tot hedendaagse close harmony en poparrangementen. Koarbizznizz heeft inmiddels een breed a capella repertoire: van Purcell tot Whitacre en van Bach tot Bremer.

Bij concerten van Koarbizznizz  worden over het algemeen de muziekstukken gekoppeld aan een thema dat tussen de diverse muziekstukken door met de nodige kwinkslagen wordt toegelicht door een aantal koorleden.


Website: http://


1711-19

Meezingconcert en High Tea, met medewerking van 'Sipelsjeu', in de Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 15.00 uur
Entree: De toegangsprijs is € 10,00; kinderen € 2,50 (incl. consumptie in de pauze).
Meezingconcert en High Tea,
met medewerking van het Smartlappenkoor 'Sipelsjeu',

Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden.

Het is inmiddels een gewaardeerde traditie geworden: het jaarlijkse meezingconcert in de Dorpskerk Huizum. Het programma omvat weer vele meezingers.
In de pauze is er de ‘Huizumer High Tea’ met een kop koffie of thee. De vrijwilligers van de Dorpskerk Huizum trakteren u daarbij op een rijke keus uit hun eigengebakken taarten.

In 2006 werd Smartlappenkoor “Sipelsjeu” opgericht. “Sipel” is het Leeuwarder woord voor ui en dan komen de tranen vanzelf. “Sjeu” staat voor de sfeer die het koor in haar optredens legt. Dit mede door de prachtige kleding en de geweldige muzikale begeleiding!
Met veel plezier worden oude tranentrekkers zoals “De glimlach van een kind” en “Een lach en een traan” vertolkt. Het koor brengt ook hedendaagse levensliederen op eigen wijze ten gehore. Deze worden twee-, drie- en vierstemmig vertolkt door het prachtig uitgedoste Sipelsjeu.
Sipelsjeu treedt regelmatig op in kerken en kroegen, bij festivals en dorpsfeesten, in theaters of zorgcentra.
Een optreden van Sipelsjeu houdt in: luisteren, kijken, genieten en meezingen.
Maar……. houd de zakdoek bij de hand!

De toegangsprijs is €10,00; kinderen € 2,50 (incl. consumptie in de pauze).
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!


Opgave:

Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


1711-19

Jubileumconcert Blaasvaak in Redbadtsjerke Jorwert

Tijdstip: 15.00 uur

 

Het is zover. BlaasVaak bestaat dit jaar 15 jaar en viert dit met een bijzonder concert. BlaasVaak gaat twee dubbelkwintetten spelen, werken van Gounod en Caplet, speciaal voor deze bezetting gemaakt. Dit alles onder leiding van dirigent Johan Postma.


Opgave:

Kaartinfo volgt


Website: http://www.houtkwintetblaasvaak.nl


1711-19

Grytsje Kingma & Johan Veenstra in Kloosterkerk Kortehemmen

Tijdstip: inloop v.a. 13:30 u. tot aanvang optreden 14:00 u.
Entree: €10,00 pp. Bij reservering €7,50 pp.

Grytsje Kingma – sjongeres, trûbadoer, tekstskriuwster en Johan Veenstra, Stallingwarver gedichten en verhalen.  Een bijzondere combinatie...

Grytsje Kingma naam yn 2008 it beslút om har hert te folgjen en har passy foar sjongen te kombinearjen mei it skriuwen fan lietteksten yn de Fryske taal. Se hat trije cd's útbrocht en der is in tekstenbondel fan har ferskynd. Har teksten jouwe werkenning en stekke taalkundich knap yn elkoar. Se wit mei har suvere sjongstim in gefoelige snaar te reitsjen, wêrby’t it Frysk de taal fan it hert sprekt.

Johan Veenstra is ien van de bekendste Stallingwarver schrievers. Hi'j schrift dichtbundels, verhaelen en romans. Negen jaor lang schreef en sprak hi’j kollums (Stallingwarver Stiekelstokkies) veur de regionaole radio Omrop Fryslân. Hi'j schrift now kollums veur de Leeuwarder Courant. Johan Veenstra is in 2001 benuumd tot Ridder in de Odder van Oranje-Nassau, veur zien wark in en veur et Stallingwarfs.


Opgave:

Reserveren á €7,50 pp. is mogelijk maar niet noodzakelijk. Vrij binnenlopen op de middag van het optreden kan ook. U betaald dan €10,00 pp. entree. U kunt reserveren via e-mail: kingmakonserten@solcon.nl

De entreegelden, gereserveerd of vrij,  worden aan de deur van de tsjerke betaald


Website: http://kloosterkerkkortehemmen.nl


1711-19

'Winterreise' van Schubert door Palle Fuhr Jørgensen (bariton) en Roel Praas (piano) in de Doarpstsjerke van Rottevalle

Tijdstip: 15.00 uur
Entree: € 10,- (inclusief koffie/thee)
Palle Fuhr Jørgensen, een in Nederland wonende Deense bariton, ontving zijn zangopleiding aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waarna hij zijn opera-opleiding in Antwerpen vervolgde. Hij volgde ook masterclasses. Palle heeft solistische medewerking verleend aan vele concerten en opera's in binnen- en buitenland. Zijn repertoire bevat zowel oratorium, lied, opera en barok als hedendaagse muziek en hij treedt vaak op met pianist Roel Praas.
Roel Praas studeerde piano aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle bij Thom Bollen, waar hij ook zijn solistendiploma behaalde. Daarna vervolgde hij zijn studie bij Alwin Bär in Amsterdam en Geoffrey Madge in Den Haag. Hij volgde cursussen in Frankrijk en Oostenrijk. Roel is een veelgevraagd pianist voor pianorecitals en geniet bekendheid als begeleider van koren, zangers en instrumentalisten. Als docent is hij verbonden aan de Muziekschool Twente.
'Winterreise' (1827) is een cyclus van 24 door Franz Schubert getoonzette gedichten van Wilhelm Müller voor zangstem en piano. Het verhaal lijkt betrekkelijk eenvoudig: een jonge man wordt afgewezen en gaat op reis. In het laatste lied ontmoet hij de Leierman, de speelman met de draailier, een verpersoonlijking van de dood.

Inlichtingen/reserveringen: yvette.mulder1968@gmail.com

Website: http://


2311-19

Apollo ensemble, herfstmuziek in de Sint Annakerk in Hantumhuizen

Tijdstip: 14.00 uur
Entree: € 17,50 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis

Het Apollo Ensemble bestaat uit topmusici uit alle delen van de wereld en heeft als thuisbasis Nederland. Het internationaal toonaangevende muziekgezelschap, dat in verschillende bezettingen optreedt, speelt muziek van vroeg barok tot vroege romantiek. Het speelde op grote podia en festivals tijdens tournees door onder meer Australië, Rusland, Brazilië, Frankrijk, Duitsland,  Kroatië en de Verenigde Staten. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan bracht het Apollo Ensemble onlangs de cd Het Hoofd van Haydn uit. Het album verscheen in combinatie met de gelijknamige roman van Theun de Vries, die voor deze gelegenheid opnieuw werd uitgegeven.

 

In 1778 was de 22-jarige Mozart met zijn moeder in Parijs toen zij plotseling ziek werd en overleed. Een donkere periode voor hem. Terugin Salzburg schreef hij zijn misschien wel mooiste instrumentale werk, de symfonie concertante voor viool, altviool en orkest, met het ontroerende langzame middendeel, een klaagzang zonder woorden. Dit werk, samen met de symfonia concertante van Devienne, voor fluit, hobo, fagot, hoorn en orkest en de concertante van Cambini voor twee solo-violen en strijkers vormt een programma waarin de herfstkleuren doorklinken,  net zoals in het gedicht “Herfstmuziek” van Adema van Scheltema waarop dit programma geïnspireerd is.

 


Opgave:

Kaarten via www.klassiekemuziek.nl  / informatie www.apollo-ensemble.nl


Website: http://

2311-19

ATafel! zingt Nederlandstalige kleinkunst a capella in de Bonifatiuskerk Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: 10 euro met koffie/thee bij binnenkomst

‘A(an) tafel!!’ Een oproep om je te verzamelen, want het gaat beginnen!

Atafel! is een muziek- en zanggezelschap van 12 mensen M/V, dat zelfgeschreven en/of hertaald Nederlandstalig kleinkunst repertoire zingt en speelt.

Hierin vormt humor de hoofdmoot, maar de ontroering wordt ook niet geschuwd.

Het twaalftal wordt hierbij met mooie arrangementen begeleid door de piano.


Opgave:

cultuur@ter-idzard.nl


Website: http://bonifatiuskerkteridzard.org


2411-19

Apollo Ensemble, herfstmuziek in De Groate Kerk St.-Jacobiparochie

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: €17,50 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis

 

Het Apollo Ensemble bestaat uit topmusici uit alle delen van de wereld en heeft als thuisbasis Nederland. Het internationaal toonaangevende muziekgezelschap, dat in verschillende bezettingen optreedt, speelt muziek van vroeg barok tot vroege romantiek. Het speelde op grote podia en festivals tijdens tournees door onder meer Australië, Rusland, Brazilië, Frankrijk, Duitsland,  Kroatië en de Verenigde Staten. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan bracht het Apollo Ensemble onlangs de cd Het Hoofd van Haydn uit. Het album verscheen in combinatie met de gelijknamige roman van Theun de Vries, die voor deze gelegenheid opnieuw werd uitgegeven.

 

In 1778 was de 22-jarige Mozart met zijn moeder in Parijs toen zij plotseling ziek werd en overleed. Een donkere periode voor hem. Terugin Salzburg schreef hij zijn misschien wel mooiste instrumentale werk, de symfonie concertante voor viool, altviool en orkest, met het ontroerende langzame middendeel, een klaagzang zonder woorden. Dit werk, samen met de symfonia concertante van Devienne, voor fluit, hobo, fagot, hoorn en orkest en de concertante van Cambini voor twee solo-violen en strijkers vormt een programma waarin de herfstkleuren doorklinken,  net zoals in het gedicht “Herfstmuziek” van Adema van Scheltema waarop dit programma geïnspireerd is.

 

 

 

 

 

  Zondag 24 november 2019 persbericht Apollo Ensemble.doc

Opgave:

kaarten via  https://www.klassiekemuziek.nl/apollo-ensemble


Website: http://www.groatekerk.nl


2411-19

Preek van de leek door Bertus Looper in Mariakerkje van het vroegere Kortezwaag, thans Gorredijk.

Tijdstip: inloop 10.30 uur met koffie/thee; aanvang preek 11.00 uur
Entree: gratis (collecte aan het eind van de preek)

Inhoud preek wordt nog vermeld.


Website: http://


2411-19

Koffieconcert Zang en Vriendschap in Schurega

Tijdstip: 11.00 uur
Entree: Gratis

Opgave: Reserveren via Tiny Hoekstra, tel. 0516-461464.
Website: https://www.vanplan.nl/uitje/gemengd-koor-zang-en-vriendschap-kerkje-jubbega-schurega-jubbega-37615383


2411-19

Jacob Bijlsma - De 4 seizoenen. Ioannis Tsjerke Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Entree: € 10,00
Jacob Bijlsma is een bekende persoon in de Wâlden. Hij tuiniert, fotografeert en organiseerde in het verleden rondleidingen door de natuur. Nu geniet hij gewoon volop van de natuur in de buurt en laat het publiek deze avond meegenieten. Jacob vertelt dit alles op zijn eigen enthousiaste manier en toont daarbij de prachtige foto’s die hij vooral zelf maakt, van lente tot winter. Elk seizoen heeft immers zijn eigen charme. Hij laat verschillende geluiden horen. Wie kent niet de zingende merels op het topje van het dak in het voorjaar? Het zingen van een nachtegaal herkennen we echter geen van allen….
Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


0112-19

Rolling Home, folkkoor, jubileumconcert in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis

Zondag 1 december 2019, 15.30 uur in De Groate Kerk van St.-jacobiparochie.


Rolling Home, folkkoor, jubileumconcert
Folkkoor Rolling Home uit Sneek is een enthousiaste groep zangers en muzikanten met in hun midden 2 (op handen gedragen) vrouwen. Het koor zingt 3-stemmig en wordt ondersteund door gitaristen, een accordeonist, een toetsenist / accordeonist, een violist en een fluitiste. Dit alles vormt een geweldig energiek en levendig geheel waardoor het voor het publiek vrijwel onmogelijk is om stil te blijven zitten.
Het repertoire bestaat tegenwoordig uit Engelstalige Schotse en Ierse Folk liederen afgewisseld met eigen nummers in het Fries. Met hun bekende lied “Fries om Ûtens” staan ze al 16 jaar in de top 10 van de Fryske top 100.

Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis

 

  Zondag 1 december 2019.doc

Opgave:

Aan de zaal of reserveren via reserveringen@groatekerk.nl of

T 0518-491792


Website: http://www.rollinghome.nl


0812-19

The Old Time Stringband in Kloosterkerk Kortehemmen

Tijdstip: inloop v.a. 13:30 u. tot aanvang optreden 14:00
Entree: 10,00 pp.

The Oldtime Stringband komt uit Hoorn en Amsterdam. Zij spelen een mix van Bluegrass, oldtime en americana. Oorspronkelijk richtten ze zich op om een documentaire presentatie over koeienschilder Ruud Spil te begeleiden. Nu zes jaar later zijn ze drie cd’s, drie Engelse tours, een Californië tour en vele binnenlandse en Belgische optredens verder.

Het samenspel van gitaar, fiddle, gitaar, banjo, mandoline, contrabas, vier stemmen en daarbij gevoegd de stem van zangeres Shelly O’day maakt het afwisselende maar zeker herkenbare geluid van de band.

In 2016 hebben ze hun derde cd Cat’s Got The Measles uitgebracht. Dit is weer een mix van eigen nummers, traditionals en een paar covers. In Engeland, België en Nederland verschenen diverse recensies in tijdschriften en op websites. De recensies waren allen positief tot zeer lovend.

Ton Knol – gitaar, mandoline & zang
Ruud Spil – banjo & zang
Shelly O’Day – gitaar, autoharp & zang
Lidewij de Vries – fiddle & zang
Nico Druijf – contrabas, zingende zaag & zang


Opgave:

Opgave vooraf is niet nodig. Vrij binnenlopen vanaf 13:30 u. tot aanvang optreden 14:00 u.

Eenvoudige maar verzorgde catering bij inloop en in de pauze ad. €1,50 per consumptie. 

Voor mensen die met de auto komen is er ruime en gratis parkeergelegenheid langs de oprijlaan van de tsjerke.  Bij grote belangstelling kan het zijn dat u wordt verwezen naar de parkeerplaats Woodbrookers ongeveer vijf minuten lopen naar de tsjerke


Website: http://kloosterkerkkortehemmen.nl en www.aldefrysketsjerken.nl


0812-19

Kerstconcert met Lijn 12. Ioannis Tsjerke Wier

Tijdstip: 15:00 uur
Entree: € 12,00
Kerstconcert - Lijn 12

Lijn 12 is een tienkoppig, eigenwijs vocaal ensemble. Vanaf het begin van het nieuwe millennium laat Lijn 12 haar stem horen. De groep heeft Leeuwarden als standplaats, maar de zangers en zangeressen zijn afkomstig uit alle windstreken van Friesland. Elk op eigen wijze hebben zij brede ervaring opgedaan en dat merkt het publiek aan de bijzondere klank van de groep. De muzikale stimulans en deskundigheid zijn in handen van Sjoek Nutma, afgestudeerd aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Het repertoire is breed, afkomstig uit tal van werelddelen. Lijn 12 brengt haar programma deels a capella, deels onder pianobegeleiding van Saskia Zoet. Het kleinschalig, soms 8-stemmige koor brengt tijdens de concerten ook subtiele choreografische accenten aan. Kortom Lijn 12 is vocaal gevarieerd!

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


1312-19

Kerst met Strijkersensemble in kerkje Schurega

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: 7,50

Het kerkje van Schurega aan de Kerklaan 3 in Jubbega staat vrijdagavond 13 december vanaf 20.00 uur in het teken van een winteravondconcert. 

In de pauze is er warme chocolademelk, koffie en glühwein.

Voor het concert geldt: vol is vol.1512-19

Kerstconcert Risata Kwartet Nicolaaskerk Koarnjum

Tijdstip: 15.00 uur (deur open 14.30 uur)
Entree: € 15,-

i.s.m met Plaatselijke Commissie Jelsum-Koarnjum (SAFT) en Huiskamertheater De Wier

 

Risata is een nieuw opgericht strijkkwartet dat bestaat uit vier jonge, enthousiaste maar vooral ook ambitieuze musici.

De leden hebben elkaar destijds ontmoet in het Frysk Jeugd Orkest, waar de passie voor muziek maken werd gedeeld. Deze geweldige passie wordt nu losgelaten op het spelen in de kleine bezetting van Risata!

Risata betekent ‘lachend’ en dat is dan ook het uiteindelijke doel van deze muzikanten:  het hebben van plezier door met elkaar te spelen en juist dat plezier over te brengen vanaf een podium naar het publiek toe.

“We dagen onszelf graag uit door bijvoorbeeld onwijs romantische klassieke muziek af te wisselen met pop- en Balkan nummers, die speciaal voor onze bezetting worden gearrangeerd.”

Met de afwisseling in zowel het programma als de concertlocaties blijft dit ensemble zich vernieuwen en vermaken, een boeiend muzikaal schouwspel voor het publiek.

De bezetting:

Sander Prins - Viool

Douwe Nauta - Viool

Mart Koek - Altviool

Heleen de Jonge - Cello 

Persfoto: © Wonder Image Photography


Opgave:

Opgave via bobdeboer@pinupsanddowns.com of via 06-54763154.

 


Website: www.pinupsanddowns.com


1512-19

Vocaal ensemble Intermezzo in De Groate Kerk van St.- Jacobiparochie.

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis

Zondag 15 december 2019, 15.30 uur


Vocaal ensemble Intermezzo bestaat uit 5 geschoolde zangeressen en een ervaren pianist. Zij brengen u het kerstverhaal zoals het is begonnen, eenvoudig, tot wat het nu veelal is geworden, uitbundig.
Niet alleen eenvoudige kerstliederen uit vervlogen eeuwen, Engelse carols en verstilde liederen worden ten gehore gebracht, ook klassieke en commerciële tophits passeren de revue.
Dit alles wordt gebracht in een theatrale presentatie waarin ook de humor niet ontbreekt. Een programma met voor ieder wat wils.

  persbericht kerstconcert Intermezzo.doc

Opgave:

Aan de zaal of reserveren via reserveringen@groatekerk.nl of

T 0518-491792


Website: http://www.groatekerk.nl


1512-19

Byzantijns mannenkoor in de Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15:30 uur
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland (BMF) is opgericht in 2004 en telt 24 enthousiaste leden, allen afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Sinds 2007 staat dit koor onder leiding van Nana Tchikhinashvili. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Russisch-orthodoxe kerkmuziek en volksliederen uit Georgië. Voor een belangrijk deel is dit repertoire uniek door de keuze van de dirigente. Zij is oorspronkelijk afkomstig is uit Georgië en heeft haar cultuur meegenomen en aan het koor overgebracht. BMF is een a-capellakoor omdat, volgens de Byzantijnse traditie, alleen de menselijke stem in staat is God te loven.

Diverse nummers worden uitgevoerd met eigen solisten waaronder onze dirigente.

Onder leiding van Nana Tchikhinashvili is BMF uitgegroeid tot een koor van bijzondere klasse. Het koor geniet bekendheid vanwege de unieke klankkleur en beheerste zang.

Het belooft een sfeervol concert te worden van Russisch orthodoxe kerkliederen en volksliederen uit Oost Europese landen. Het koor staat onder leiding van de uit Georgië afkomstige dirigente Nana Tchikhinashvili. Een concert van dit koor met zijn heel eigen klankkleur van heldere tenoren en diepe bassen laat u niet onberoerd. Iedere bezoeker ervaart kippenvelmomenten. Verschillende liederen zullen ook nu worden vertolkt door eigen solisten, waaronder ook de dirigente.


Opgave:

Voorverkoop via het Posthuis Theater in Heerenveen, tel. 0513 61 94 94


Website: https://www.bmfdrachten.nl/


2112-19

Kerstkoor 'De Kerststerren', concert met een verhaal bij kerst, Dorpskerk Huizum

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: De toegangsprijs is € 10,00; kinderen € 2,50.
Kerstkoor 'De Kerststerren'
concert met een verhaal bij Kerst,
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,
zaterdag 21 december 2019, 20.00 uur.


Kerstkoor 'De Kerststerren' uit Leeuwarden treedt weer op in de sfeervolle Dorpskerk Huizum. Het koor bestaat sinds 1995 en heeft ruim 20 leden. In december wordt vaak en op allerlei locaties opgetreden in Nederland en Duitsland.
Het koor zingt a capella een meerstemmig repertoire dat inmiddels is uitgebouwd tot meer dan 100 kerstliederen in het Nederlands, Russisch, Latijn, Frans maar ook met Amerikaanse 'kerstkrakerhits'. Vaak zijn het eigen arrangementen van dirigente Jildou Talman.
De opbrengsten van 'De Kerststerren' gaan ieder jaar naar een goed doel.

Elly Bloem verzorgt dit jaar een verhaal bij Kerst.

De toegangsprijs is €10,00; kinderen € 2,50. Er is weer glühwein en kerstbrood.
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matty van der Meer tel.: 06 24 97 05 19
of via de mail: mttvndrmr@gmail.com .
Opgave:

Website: https://www.dorpskerkhuizum.nl


2212-19

Kerstconcert, Different Sound, dameskoor in De Groate Kerk van St.- Jacobiparochie

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis

Zondag 22 december, 15.30 uur Kerstconcert

Organisatie dameskoor  Different Sound, dameskoor o.l.v Simon Bouma, m.m.v brassband Blaast de Bazuin tussen de Oude- en nieuwe Bildtdijk o.l.v Piet Visser.

Different Sound uit Minnertsga is een dameskoor waar je vrolijk van wordt. Een koor met ambitie maar zonder kapsones. De 26 enthousiaste leden brengen een repertoire dat bestaat uit onder meer pop, jazz, gospel en close harmony. Het koor staat al ruim 14 jaar onder leiding van de Harlinger musicus Simon Bouma, die door de vrouwen op handen wordt gedragen. Hij weet hen steeds te motiveren en het beste uit zichzelf te halen. Ook begeleidt hij het koor op piano en heeft hij diverse arrangementen geschreven.

Meer informatie over Dameskoor Different Sound is te vinden op onze website www.differentsound.nl of op onze Facebookpagina!

 

Zondag 22 december geven wij samen met Different Sound een schemerconcert waarbij u wordt meegenomen in een verhaal van eenzaamheid naar hoop. Afwisselend zullen band en koor spelen en zingen, soms samen, soms in kleine groepjes.

Al meer dan 60 jaar wordt er door muziekvereniging Blaast de Bazuin, tussen de Oude- en Nieuwebildtdijk, met veel enthousiasme muziek gemaakt. Gestart als fanfare maar later getransformeerd naar een Brassband die op dit moment uitkomt in de vierde divisie en onder leiding staat van Piet Visser. Naast het geven van concerten wordt er ook regelmatig deelgenomen aan concoursen en festivals... en met succes. Zo is de band als derde geëindigd op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in 2016.

Entree: € 10,- (kinderen -16 jaar gratis)

 

Voor reserveringen: koordifferentsound@gmail.com

  Persbericht Different Sound.doc

Opgave:

koordifferentsound@gmail.com


Website: http://www.groatekerk.nl


2212-19

Concert van 'It Kryst Kollektyf' in Redbadtsjerke Jorwert

Tijdstip: 16.00 uur

Website: http://www.podiumfrysklassiek.nl


2212-19

Krystreizgers in kerkje Swichum

Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur

Even bijkomen met mooie (kerst)muziek en warme gezelligheid.

Ook dit jaar komen de vier Krystreizgers met een programma vol fijne kerst-gerelateerd luisterliedjes.


Website: http://


2212-19

De Kerststerren

Tijdstip: 14:30 uur
Entree: € 10,00
De Kerststerren

Kerstkoor de Kerststerren uit Leeuwarden treedt in de maand december veelvuldig op tijdens kerstmarkten (in Nederland en Duitsland), in kerken, in kroegen, in theaters en op straat. Het koor bestaat sinds 1995 en heeft ruim 20 koorleden.

Kerstkoor de Kerststerren heeft een meerstemmig a capella repertoire. In de jaren dat het koor bestaat is er een repertoire opgebouwd van inmiddels meer dan 100 kerstliedjes. Ieder jaar worden hier liedjes aan toegevoegd en wordt er een keuze gemaakt uit het bestaande repertoire. Veelal zijn het eigen arrangementen van de dirigente Jildou Talman.

Het koor zingt bekende en minder bekende kerstliedjes, zoals oude Engelse carols, kerstliederen in het Nederlands, Russisch, Latijn, Frans, maar ook de Amerikaanse“kerstkrakertophits”

Bijzonder is dat de opbrengst van de optredens bestemd is voor goede doelen.

Opgave: Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123
Website: http://


2412-19

Krystnacht yn de Kapelle, Haskerdijken

Tijdstip: 19.30 uur en 21.30 uur
Entree: 8 euro inclusief Glühwein en/of Chocolademelk

Traditiegetrouw ook in 2019 weer een Krystnacht yn de Kapelle. Al 15 jaar staat dit evenement op de agenda en ieder jaar is het kerkje beide voorstellingen tot de laatste plaats bezet.

 

Con Amore Musica o.l.v. Gerben van der Veen verzorgt dit jaar dit sfeervolle gebeuren.

 


Opgave:

via Posthuistheater Heerenveen


Website: http://


2412-19

Kerstnachtdienst in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie.

Tijdstip: 22.00 uur

Website: http://www.groatekerk.nl


2412-19

Concert van 'It Kryst Kollektyf' in Redbadtsjerke Jorwert

Tijdstip: 20.00 uur

Website: http://www.podiumfrysklassiek.nl


0501-20

Brassband De Wâldsang: Nieuwjaarsconcert

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis

Zondag 5 januari 2020, 15.30 uur

Nieuwjaarsconcert Brassband De Wâldsang 

De Wâldsang werd begin jaren zeventig opgericht als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost.  Vanaf 1977 is De Wâldsang een zelfstandige brassband en begon een lange reeks van successen, met concerten, concoursen en opnames in binnen- en buitenland. De Wâldsang is inmiddels de meest succesvolle brassband van Nederland en staat sinds 1989 onafgebroken onder leiding van maestro Rieks van der Velde.

Net als in de beginjaren is het ook vandaag de dag nog steeds zo dat één van de belangrijkste doelstellingen van het orkest is om jeugdige muzikanten kennis te laten maken met muziek op het hoogste niveau en zich daarin verder te ontwikkelen. In een mooie mix waarin 'oude routine' en 'jong talent' elkaar de loef af proberen te steken, slagen dirigent en band er al ruim 40 jaar in om dat hoge niveau onverminderd vast te houden. Bijzonder is te zien dat er inmiddels een fanatieke twee generatie muzikanten in het orkest speelt, waarvan ooit ouders ook in het orkest actief waren.

Naast het meedoen aan concoursen en festivals heeft de band zich gaande weg de jaren steeds meer ontwikkeld als concertorkest, vaak in combinatie met andere muziekvormen. Instrumentale solisten, popartiesten, koren van allerlei aard, De Wâldsang heeft het allemaal gedaan en het klinkt altijd als een klok.

Een jaarlijks traditie is het Nieuwjaarsconcert op de tweede zaterdag van januari in Surhuisterveen.

Dit jaar heeft De Groate Kerk de primeur! 

Entree €10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis


Opgave:

Aan de zaal of reserveren via reserveringen@groatekerk.nl of 0518-491792


Website: http://www.groatekerk.nl


1901-20

De Grunniger Troebadoer Jan-Henk de Groot in Kloosterkerk Kortehemmen

Tijdstip: inloop v.a. 13:30 u. tot aanvang optreden 14:00
Entree: €10,00 pp.

Midden jaren 80 luisterde Jan Henk de Groot bij opa en oma aandachtig naar Ede Staal en de Stamtoavel van Radio Noord. Nu ruim 30 jaar later hoort Jan Henk zelf bij de top van de Grunneger muziek.

de Groot heeft de gave om de kleine en grote dingen in het leven in een liedje te verpakken. Authentiek en herkenbaar voor de luisteraar. Hij is een geboren liedjesschrijver die zijn liedjes met verve uitvoert, baldadig, grappig en ontroerend. Hij  kan onderhand tot een van de toppers rekenen binnen het gilde der Nederlands(talig)e singer-songwriters. (HEAVEN)

Jan Henks Groningstalige debuutalbum 'Weerom' werd in maart 2014 bekroond met de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden en gaat over gebeurtenissen uit zijn leven in Groningen. Hij zingt over herkenbare dingen zoals het eeuwige gepiel met cassettebandjes in 'Dubbelcassettedeck' en de eerste erotische ervaring van een kleine jongen in 'Mamme van Michel'. Het beklemmende ‘Kielsterachterweg’ spookt na beluistering nog dagen door je hoofd. In Kortehemmen zal Jan Henk zijn mooiste liedjes spelen afgewisseld mit staarke verhoalen!

 

 

 


Opgave:

Vrij inlopen vanaf 13:30 u. tot aanvang optreden om 14:00 u.

 


Website: http://kloosterkerkkortehemmen.nl en www.aldefrysketsjerken.nl


2501-20

Fling Irish Music in de Bonifatiuskerk Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: 10 euro met koffie/thee bij binnenkomst

Ierse en Schotse folk, maar ook eigen werk op basis van de rijke Keltische traditie. Ingetogen ballades en luister-melodieën maar ook dans-muziek en de meer feestelijke kant van dit veelzijdige genre. 

Dat is wat Annemarie de Bie en Evertjan ’t Hart (twee van de vier muzikanten bij folkband Fling) deze avond komen spelen en zingen. 

Naast hun stemmen brengen ze ook hun gitaar, bouzouki, dwarsfluit, whistle, uilleann pipes en bodhrán mee.


Opgave:

cultuur@ter-idzard.nl


Website: http://bonifatiuskerkteridzard.org


2601-20

Kay & Sieta: Friese liedjes met Argentijnse Tango in de Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15:30 uur
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje

Het concert ‘Spiegelingen’ brengt een ode aan het wad en verhaalt over verlangen, een horizon afspeuren, over plezier hebben en herinneringen ophalen. Achteraf kijken we met hele andere ogen naar waar we vandaan komen.

Friesland en Argentinië, een onverwachte combinatie die zich verrassend goed laat mengen, net als de zang en het spel van zangeres Sieta Keizer en gitarist Kay Sleking. Luister bijvoorbeeld naar het romantische Leafste, of het uptempo Tunker.  Of Poema Valseado, oorspronkelijk een compositie van Piazzola, nu uitgevoerd in een arrangement van Sleking en tekst van Keizer.

Kay Sleking is hoofdvakdocent aan de vakgroep Argentijnse Tango van het Rotterdams Conservatorium. Hij speelt gitaar, contrabas en bandoneon, als solist, begeleider, in een ensemble of in een orquésta típica. Sinds begin jaren negentig treedt hij op in concertzalen in binnen- en buitenland, zoals Het Concertgebouw en De Kleine Komedie in Amsterdam, met o.a. de bandoneonisten Alfredo Marcucci, Leo Vervelde, Victor Hugo Villena en Carel Kraayenhof.

Opgroeien in Friesland betekende voor Sieta Keizer veel mijmeren. Dromen. Ze vindt een koffer illegale cassettebandjes van één van de reizen van haar vader kapitein Keizer. Eén daarvan vindt ze wel heel bijzonder: een vrouwenstem, prachtige liedjes; theatraal en lyrisch. Zo begint ze met het ontwikkelen van haar stem. Letterlijk en figuurlijk.


Opgave:

Voorverkoop via het Posthuis Theater in Heerenveen, tel. 0513 61 94 94


Website: http://tangomuziek.nl


0102-20

Koren en Korpsen

Tijdstip: 15.00-18.00 uur en 19.00-22.00 uur
Entree: gratis

Koren en Korpsen presenteren zich ook weer in 2020


Website: http://www.groatekerk.nl


0202-20

Saxofoonkwartet SAKS in de Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15:30 uur
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje

Tijdens een tournee in 2009 van het Frysk Fanfare Orkest in Amerika besloten vier saxofonisten dat ze meer wilden dan alleen spelen in een orkest en vormden het saxofoonkwartet ‘SAKS’ (kort maar krachtig en een verwijzing naar de Friese achtergrond van de musici). In de loop der jaren zijn er een aantal wisselingen geweest in de bezetting en sinds 2015 timmert SAKS in de huidige samenstelling aan de weg. Het is uitgegroeid tot een zeer professioneel, kleurrijk en veelzijdig kwartet.

Het kwartet heeft in de afgelopen jaren concerten verzorgd in binnen- en buitenland, werkte samen met verschillende orkesten, speelde op festivals en verzorgde muziek bij recepties. Ook heeft het meegewerkt aan verscheidene opnames.

Eind 2018 heeft SAKS zich aangesloten bij stichting Noorderwind Muziekproducties. Deze stichting bestaat uit verschillende ensembles en musici uit Noord-Nederland die in diverse samenstellingen bijzondere muziekprojecten en -producties ontwikkelen en uitvoeren. Noorderwind Muziekproducties kenmerkt zich door het spelen van klassieke muziek in bijzondere bezettingen met crossovers tussen andere muziekstromen en kunstdisciplines. Ze streeft ernaar de muziekproducties voor een breed publiek in de regio zichtbaar te maken.

Sinds ‘SAKS meets Talent’ (2013), een initiatief van Keunstwurk in het kader van Fulkaan, organiseert SAKS ook bijna ieder jaar een SAKS-dag. Tijdens zo’n dag worden saxofonisten van alle leeftijden en alle niveaus gecoacht in verschillende ensembles door de leden van SAKS en geven ze samen met SAKS een eindpresentatie voor publiek. Dit alles om iedere saxofonist te laten ervaren hoe leuk het is om in kleine en grote ensembles samen te spelen.

SAKS bestaat uit 4 professionele musici: Miriam Stoffelsma (sopraansaxofoon), Jildou Renema (Altsaxofoon), Sietske Trinks (Tenorsaxofoon) en Marrich Noordmans (Baritonsaxofoon).


Opgave:

Voorverkoop via het Posthuis Theater in Heerenveen, tel. 0513 61 94 94


Website: http://saks4.com/


1602-20

Roon Staal, zanger, componist en acteur

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis

Zondag 16 februari geeft zanger-pianist een concert in de Groate Kerk te Sint Jacobi Parochie.

 

Roon Staal woont en werkt zowel in Nederland als in het verre Oosten van Rusland en Japan, waar hij ook aan zijn muzikale carriere werkt en geregeld concerten geeft.

Ontdaan van glamour en show wisselt hij met behulp van zijn soepele tenor-stem zeggingskracht en inhoud af met tedere melodieën en dan weer royaal pianospel. In 2011 nog genomineerd voor een musical award voor zijn rolvertolking van Peter Koot in de musical Petticoat en met eerder (2002) nog zijn hoofdrol in de rock-opera Tommy van rock-group The Who in een productie van het Koninklijke Luchtmacht orkest, trad hij ook op in het voorprogramma van de legendarische Art Garfunkel. (Simon&Garfunkel).

 

Staal, die onlangs fraai gerecenseerd werd door Jacques d'Ancona en eerder al goede kritieken ontving van grote namen zoals Art Garfunkel en Gilbert O'Sullivan, heeft een authentieke en intrigerende performance en weet een steeds breder publiek te bereiken met zijn liederen en liedjes van grote namen en eigen werk. 

 

Zichzelf begeleidend vanachter de piano zal tijdens de concerten een greep uit zijn repertoire gebracht worden. Ballades en luisterliedjes als Promise, Peace, en Weet Waarom Je Leeft worden afgewisseld met bekende songs van o.a. The Beatles, Paul Simon, John Denver en het meer klassieke Pie Jesu gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber. Nieuw in het repertoire zijn o.a. The Sound Of Silence van Simon en Garfunkel en Across The Universe van John Lennon.

  persbericht Roon Staal, zanger, componist,en acteur.doc

Opgave:

Aan de zaal of reserveren via: reserveringen@groatekerk.nl of T 0518-491792


Website: http://www.groatekerk.nl


2302-20

Optreden Folk-duo Katmar Folk, Kleastertsjerke Koartehimmen

Tijdstip: Aanvang 14:00, duurt tot tot ± 16:00 u. Inloop publiek vanaf 13:30 u.
Entree: €7,50

MUZIEKGROEP KATMARFOLK

Met doedelzakken, trekharmonica’s, fluiten, tinwhistles, Ierse harp en bodhran komen Katrinus en Marie straatfestivals, recepties en andere feesten opluisteren. KATMARFOLK begon jaren geleden als folkduo met vooral Ierse en Franse dansmelodieën.
In de loop van de tijd is het repertoire uitgebreid met traditionele muziek uit meerdere Europese landen en ook oude muziek. Muziek van de middeleeuwen tot de 18e eeuw, waaronder werken van Mozart, Rameau, Händel en Lully, in eigen bewerkingen voor doedelzak, harp, tinwhistle en trekharmonica.
Het liefst speelt KATMARFOLK op straat tussen het publiek, maar ze zijn ook regelmatig te vinden in cafe’s en kerken. En van het kerkorgel wordt dan gretig gebruik gemaakt.


Opgave:

Opgave vooraf is niet nodig.

Vrijelijk binnenlopen vanaf 13:30 u. tot aanvang optreden, 14:00 u. met koffie, thee met iets lekkers daarbij ad €1.50 per consumptie. Ook in de pauze is er een hapje en/of een drankje te bekomen. 

Ruime parkeergelegenheid langs de oprijlaan van de tsjerke voor minder validen. overige bezoekers kunnen, in het geval dat het druk wordt, verwezen worden naar de parkeerplaats van 'Woodbrookers' . Van daar is het ongeveer vijf minuten lopen naar de tsjerke  


Website: http://kloosterkerkkortehemmen.nl en www.aldefrysketsjerken.nl


2902-20

Edouard en Jeroen, Franse chansons en meer in de Bonifatiuskerk Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: 10 euro met koffie/thee bij binnenkomst

Edouard van de Velde, geboren Fransman, is een gitaarspelende chansonnier die zijn hart volgt en het avontuur aangaat. 

Edouard zingt en speelt werk van bekende Franse zangers, zoals Brel en Cohen, maar ook Engelstalige nummers en stukken van eigen hand. Hij treedt deze avond op samen met Jeroen de Ruijter die de piano en acoordeon bespeelt!

Het muzikale duo trakteert ons op een avond waarin met ontroerende stiltes en bulderende lach gevoelig en humorvol het leven bezongen wordt. 

Een heerlijk ongecompliceerde avond met een onvervalst Frans tintje!

 


Opgave:

cultuur@ter-idzard.nl


Website: http://bonifatiuskerkteridzard.org


0103-20

Tous les oiseaux d’Europe, vocal group

Tijdstip: 15.30 uur
Entree: € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot 16 jaar gratis

Concert Tous les oiseaux d’Europe in Sint Jabik, Groate Kerk, 1-3-2020

 

 Tous les oiseaux d'Europe is een unieke vocal group uit Groningen met 23 zangers en zangeressen onder leiding van Hans Kaldeway. De groep timmert al jaren, ook landelijk, met succes aan de weg, met een combinatie van eigenzinnig repertoire, spannende arrangementen en onverwachte instrumenten. Ook deze keer brengen ze vertrouwde kwaliteit én vernieuwing, Kippenvel gegarandeerd!

Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis.

  20200301 Tous les oiseaux dEurope in Sint Jabik.docx

Opgave:

Aan de zaal of reserveren ( tot drie uur voor aanvang van het concert) via

reserveringen@groatekerk.nl of op telefoonnr. 0518-491792


Website: http://www.groatekerk.nl


0103-20

Moderato Cantabile in de Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15:30 uur
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje

Op Zondagmiddag 1 Maart 2020 om 15.30 uur voert Gronings kamerkoor Moderato Cantabile onder directie van Nana Tchikhinashvili het concert 'Vocal Jewels' uit in het Terbantster Tsjerke in Terband.

Bij het concert zal het publiek meegevoerd worden op koorklanken uit verschillende werelddelen, inclusief enkele composities van dirigente/zangeres/componiste Nana Tchikhinashvili zelf. Mogelijk herkent men enkele werken zoals ‘Song for Athene’ van John Tavener, dat gezongen werd tijdens de begrafenisplechtigheid van Lady Diana, en ‘Agnus Dei’ van Samuel Barber. Maar ook tamelijk onbekende koorwerken worden uitgevoerd. Alle werken worden a capella gezongen.

Kamerkoor Moderato Cantabile, opgericht in 2001, is een bekend kamerkoor dat optreedt in nationale (Hermitage/Amsterdam), en internationale (Rome, Barcelona, Wenen) concerten, en bestaat uit gemiddeld 28 zangers met ruime zang- en koorervaring. Het koor biedt een breed transcultureel scala aan koorcomposities. Bij de keuze voor het repertoire laat de dirigente zich vooral leiden door de schoonheid van de muziek. Ook dirigeert zij regelmatig stukken die ergens anders nauwelijks ten gehore worden gebracht. Het koor heeft een bijzondere koorklank ontwikkeld. Het gaat Nana Tchikhinashvili er vooral om ‘een klankkleur te bereiken die de ziel van een muziekstuk bloot legt’. Moderato Cantabile zingt meestal a capella en wordt af en toe begeleid door getalenteerde conservatoriumstudenten. Nana Tchikhinashvili is tevens dirigent van het Byzantijns Mannenkoor Friesland.


Opgave:

Voorverkoop via het Posthuis Theater in Heerenveen, tel. 0513 61 94 94


Website: https://www.moderatocantabile.nl


0803-20

Optreden Miek & Timeless

Tijdstip: Aanvang 14:00, duurt tot tot ± 16:00 u. Inloop publiek vanaf 13:30 u.
Entree: €10,00 pp.

Een concert door het Timeless trio.

Annemiek Zijlstra piano en zang, Gerard Dijkstra contrabas en Teun van den Heuvel drums.

 Annemiek, de zangeres en pianiste van het Timelesstrio, is twaalf jaar geleden begonnen zichzelf te begeleiden op de piano. Op jazzgebied, waar haar passie ligt, heeft ze veel geleerd van Frits Landesbergen sr.   Samen met Frits heeft ze The Frisian Mianstream Combo opgericht maar soms gaat Annemiek gaat ook wel alleen op pad met haar piano en microfoon.

 

Teun speelt in Bigbands en  bij het Frisian Mainstream Combo. Samen het Gerard zit hij ook in de Blue Gate jazzband. Gerard en Teun zijn twee getalenteerde en gedreven muzikanten waar de jazz nummer 1 is. Ze zijn al jaren de stuwende motor van Annemiek en  vervullen met passie hun begeleidende taak.


Opgave:

Opgave vooraf is niet nodig. Vrijelijk binnenlopen vanaf 13:30 u. tot aanvang optreden 14:00 u. onder hetr genot van koffie of thee met iets lekkers daarbij ad €1,50 per consumptie; ook in de pauze wordt een eenvoudige catering verzorgd.  


Website: http://


1503-20

Volk! in de Terbantster Tsjerke

Tijdstip: 15:30 uur
Entree: 13 euro, incl. pauzedrankje

Graag stellen wij aan u voor de band Volk! Volk is een zeskoppige theatrale band uit het Friese Grou. Volk speelt Friestalige muziek (folk-, klezmer, popmuziek, etc.); covers en eigen geschreven nummers. Wij spelen op straat, in theaters, op feesten, in de kroeg, in verzorgingscentra, bij openingen, bij Omrop Fryslân, op Oerol, Aaipop, Frysk op Riis en andere festivals. De één mag graag lekker zitten te luisteren naar ons, terwijl de ander de voeten van de vloer doet en spontaan mee danst en zingt. Alles is goed! Ons enthousiasme straalt uit op het publiek. En onze jarenlange ervaring als muzikanten zorgt ervoor dat wij ons gemakkelijk aanpassen aan elke situatie. Wij maken het zo feestelijk, gezellig of gemoedelijk als het publiek wil.

De muzikanten: Piter Banga (accordeon en zang), Wietske Banga (gitaar en zang), Jelle Beks (sopraansaxofoon), Ben van der Veen (trombone en sousafoon), Alinda Talsma (contrabas en zang) en Hans Pieffers (percussie)


Opgave:

Voorverkoop via het Posthuis Theater in Heerenveen, tel. 0513 61 94 94


Website: https://www.facebook.com/debandvolk


2803-20

ArtEZ Jong Muzikaal Talent, Trio Dmitrio in de Bonifatiuskerk Ter Idzard

Tijdstip: 20.00 uur
Entree: 10 euro met koffie/thee bij binnenkomst

Dit jaar gunnen we het Podium voor ArtEZ Jong Muzikaal Talent aan Trio Dmitrio. Enrico Reus piano, Wisse de Rijk cello en Aleida Groeneveld viool vormen dit ensemble.

De naam verwijst naar het muzikaal wonderkind Dmitri Shostakovich, van wie ze in elk geval een prachtig stuk spelen.

Trio Dmitrio werd dit jaar in ‘The best of...’ geplaatst van de ArtEZ Chambermusic Sessions. Hierin mogen de acht beste ensembles hun stuk nog een keer uitvoeren voor publiek.

DmiTrio heeft inmiddels werken in het repertoire van onder anderen Shostakovich, Mendelssohn, Fauré & Rachmaninov.

Het vorige 'ArtEZ Jong Muzikaal Talent' dat bij ons op de planken stond, Trio Portena, werd met groot enthousiasme ontvangen door het publiek. Wij staan in voor opnieuw een avond met prachtige muziek gespeeld door jonge, gedreven toonkunstenaars.


Opgave:

cultuur@ter-idzard.nl


Website: http://bonifatiuskerkteridzard.org