Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM)

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is in 2016 aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). We voldoen aan alle beoordelingscriteria om in aanmerking te komen voor deze status. Daar zijn we uiteraard zeer trots op. Het is een erkenning voor het werk dat de stichting verricht.

Monumentenorganisaties die eigenaar zijn van minimaal 20 rijksmonumenten kunnen een POM worden. Met deze status wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. Voor de stichtingen en verenigingen biedt de status van professionele organisatie voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Klik hier voor meer informatie over POM. 

Elke twee jaar brengt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in beeld hoe POM-organisaties hun werk op orde hebben. De bevindingen staan in een kleurenmonitor. ‘Onze’ monitor over 2021-2022 is de meest recente. Die vindt u hier. De kleurenmonitor laat zien hoe de Stichting Alde Fryske Tsjerken invulling geeft aan de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten. De kleuren geven een beeld van onze prestaties. Het gaat niet om een formele beoordeling door de Inspectie. De rapportage is gebaseerd op informatie die de stichting aan de Inspectie heeft gegeven. Eerdere kleurenmonitors vindt u hier 2019-2020 en hier 2017-2018Zie hier voor een landelijke benchmark.