Kerk Britsum Kerk Foudgum Kerk Goingarijp Kerk Hantumhuizen Kerk Jorwert Kerk Jouswier

De kerken

De zorg voor monumentale kerken gaat de Stichting Alde Fryske Tsjerken ter harte. Sinds de oprichting in 1970 heeft de stichting veel werk verzet.

Niet alleen voor de instandhouding van de kerkelijke monumenten, maar ook door het gebruik in de maatschappelijke en landschappelijke omgeving te stimuleren.

Inmiddels heeft de stichting 45 kerken en 2 klokkenstoelen in eigendom. Met gepaste trots laten we de kerken de revue passeren.

Al deze monumenten hebben hun eigen verhaal. Daarom hebben wij de historie van iedere kerk voor u op een rijtje gezet.

Klik op de foto voor meer historische informatie over de betreffende kerk

Meer over kerk Augsbuurt
Allingawier Augsbuurt Baaium Bears
Blessum Boer Boksum Bornwird
Britsum Britswert Dedgum Feinsum (Finkum)
Foudgum Ginnum Goingarijp Hantumhuizen
Haskerdijken Hijum Hegebeintum Holwerd
Jorwerd Jouswier Katlijk Kortehemmen
Kortezwaag Leeuwarden-Huizum Lichtaard Nijeholtwolde
Olterterp Oostrum Peins Raard
Kerk St Annaparochie
Rottevalle Schalsum Schurega St. Annaparochie
St. Jacobiparochie Swichum Sybrandahuis Ter Idzard
Terband Uitwellingerga Westhim Westernijtsjerk
   
Wier Zweins    

In restauratie= in restauratie. Kijk voor meer foto’s en artikelen in het archief.

Meer weten? Kijk op kerkbeschrijvingen.

Bijgewerkt: 05.12.2014

 Terug ...

Sitemap