Kerk Britsum Kerk Foudgum Kerk Goingarijp Kerk Hantumhuizen Kerk Jorwert Kerk Jouswier

De kerken

De zorg voor monumentale kerken gaat de Stichting Alde Fryske Tsjerken ter harte. Sinds de oprichting in 1970 heeft de stichting veel werk verzet.

Niet alleen voor de instandhouding van de kerkelijke monumenten, maar ook door het gebruik in de maatschappelijke en landschappelijke omgeving te stimuleren.

Inmiddels heeft de stichting 43 kerken en 2 klokkenstoelen in eigendom. Met gepaste trots laten we de kerken de revue passeren.

Al deze monumenten hebben hun eigen verhaal. Daarom hebben wij de historie van iedere kerk voor u op een rijtje gezet.

Klik op de foto voor meer historische informatie over de betreffende kerk

Meer over kerk Augsbuurt
Allingawier Augsbuurt Baaium Bears
Blessum Boer Boksum Bornwird
Britsum Britswert Feinsum (Finkum) Foudgum
Ginnum Goingarijp Hantumhuizen Haskerdijken
Hijum Hegebeintum Holwerd Jorwerd
Jouswier Katlijk Kortehemmen Kortezwaag
Leeuwarden-Huizum Lichtaard Nijeholtwolde Olterterp
Oostrum Peins Raard Rottevalle
Kerk St Annaparochie
Schalsum Schurega St. Annaparochie St. Jacobiparochie
Swichum Sybrandahuis Ter Idzard Terband
Uitwellingerga Westhim Westernijtsjerk Wier
     
Zweins      

In restauratie= in restauratie. Kijk voor meer foto’s en artikelen in het archief.

Meer weten? Kijk op kerkbeschrijvingen.

Bijgewerkt: 08.10.2014

 Terug ...

Sitemap