Kerk Britsum Kerk Foudgum Kerk Goingarijp Kerk Hantumhuizen Kerk Jorwert Kerk Jouswier

De kerken

De zorg voor monumentale kerken gaat de Stichting Alde Fryske Tsjerken ter harte. Sinds de oprichting in 1970 heeft de stichting veel werk verzet.

Niet alleen voor de instandhouding van de kerkelijke monumenten, maar ook door het gebruik in de maatschappelijke en landschappelijke omgeving te stimuleren.

Inmiddels heeft de stichting 43 kerken en 2 klokkenstoelen in eigendom. Met gepaste trots laten we de kerken de revue passeren.

Al deze monumenten hebben hun eigen verhaal. Daarom hebben wij de historie van iedere kerk voor u op een rijtje gezet.

Klik op de foto voor meer historische informatie over de betreffende kerk

Meer over kerk Augsbuurt
Allingawier Augsbuurt Bears Blessum
Boer Boksum Bornwird Britsum
Britswert Feinsum (Finkum) Foudgum Ginnum
Goingarijp Hantumhuizen Haskerdijken Hijum
Hegebeintum Holwerd Jorwerd Jouswier
Katlijk Kortehemmen Kortezwaag Leeuwarden-Huizum
Lichtaard Nijeholtwolde Olterterp Oostrum
Peins Raard Rottevalle Schalsum
Kerk St Annaparochie
Schurega St. Annaparochie St. Jacobiparochie Swichum
Sybrandahuis Ter Idzard Terband Uitwellingerga
Westhim Westernijtsjerk Wier Zweins

In restauratie= in restauratie. Kijk voor meer foto’s en artikelen in het archief.

Bijgewerkt: 01.04.2014

 Terug ...

Sitemap