Kerk Britsum Kerk Foudgum Kerk Goingarijp Kerk Hantumhuizen Kerk Jorwert Kerk Jouswier

Uitagenda

De Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert veel activiteiten. Dat gebeurt veelal in nauwe samenwerking met de Plaatselijke Commissies.