Kerk Schurega Kerk Katlijk Kerk Kortezwaag Kerk Lichtaart Kerk Olterterp Kerk Oostrum
Print deze pagina

Actueel

De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt u graag op de hoogte van het laatste nieuws, onder meer over de kerken, restauraties, aankoopplannen en geplande activiteiten.

Als de mogelijkheid geboden wordt om reacties op de nieuwsberichten in te sturen
lees dan eerst de spelregels.

NieuwsarchiefSymposium herinrichting kerken
Gepubiceerd door: dirsaft - 22/02/12 03:29PM - 0 Commentaren: - - 1/52/53/54/55/5

De Beraadsgroep Eredienst en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland afdeling Friesland heeft op zaterdagmiddag 3 maart een mini-symosium gehouden over de spanning tussen het historische kerkinterieur in Noord-Nederland en hedendaagse vormen van liturgie. Een verslag is te lezen op de website van het Friesch Dagblad.

 Image

Het interieur van de kerk van Jorwert. Ten behoeve van het multifunctionele gebruik staan de banken aan de zuidkant los en is het doophek verwijderd. De herenbanken tegen de noordmuur zijn wel behouden gebleven. Foto: Gerhard Bakker

Door veranderingen in de liturgie en door het samengaan van hervormde en gereformeerde kerkelijke gemeenten ontstaat vaak de behoefte bij kerkbesturen de monumentale inrichting van de voormalig hervormde kerken aan te passen. In het verleden gingen door dergelijke aanpassingen vaak veel historisch waardevolle onderdelen van het kerkinterieur verloren. In veel gevallen bevredigden de oplossingen niet en werden de veranderingen na verloop van tijd weer teruggedraaid.

Aan de hand van veel beeldmateriaal hebben beide sprekers vanuit een verschillende invalshoek deze problematiek belicht. Justin Kroesen ging met name in op de grote cultuurhistorische waarde van de kerkinterieurs van Noord-Nederland en Regnerus Steensma op meer of minder geslaagde aanpassingen van het kerkinterieur in Friese kerken.

Dr. Justin Kroesen

Justin Kroesen is universitair docent voor Architectuur en Iconografie van het Christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op een dissertatie over het middeleeuwse altaarretabel in Spanje en Portugal en publiceerde samen met Regnerus Steenmsa een boek over de inrichting van middeleeuwse dorpskerken. Hij maakt deel uit van de redactie van het magazine "Alde Fryske Tsjerken".

Dr. Regnerus Steensma

Regnerus Steensma was tot 2002 hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen voor de Architectuur en Iconografie van het Christendom en directeur van het Instituut voor Liturgiewetenschap. Hij publiceerde boeken en artikelen over kerkbouw en kerkinrichting, met name in het noorden van het land. Hij is een van de oprichters van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (1970) en hoofdredacteur van het magazine "Alde Fryske Tsjerken". 

In juni 2010 schreef hij in dit blad een uitvoerig artikel over de problematiek van modern religieus gebruik en de spanning die dat oplevert met het behoud van de monumentale waarden van het historische kerkinterieur. Wilt u een kopie van dit artikel ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@aldefrysketsjerken.nl of bel tijdens kantooruren naar de Stichting Alde Fryske Tsjerken (058-2139666 op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 14.30 uur).Alleen geregistreerde gebruikers
kunnen commentaren inzenden


Geen account? Account aanvragen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthouden:


 

Powered by N-13 News
Bijgewerkt: 24.06.2014