Kerk Schurega Kerk Katlijk Kerk Kortezwaag Kerk Lichtaart Kerk Olterterp Kerk Oostrum
Print deze pagina

Actueel

De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt u graag op de hoogte van het laatste nieuws, onder meer over de kerken, restauraties, aankoopplannen en geplande activiteiten.

Als de mogelijkheid geboden wordt om reacties op de nieuwsberichten in te sturen
lees dan eerst de spelregels.

NieuwsarchiefHalf miljoen subsidie aangevraagd
Gepubiceerd door: dirsaft - 17/01/12 12:59PM - 0 Commentaren: - - 1/52/53/54/55/5

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft maandag 16 januari 2012 in het kader van de regeling BRIM 466.000 euro subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangevraagd voor negen van haar kerkgebouwen. Omdat het Rijk dit jaar onvoldoende budget heeft om alle aanvragen uit het hele land te kunnen honoreren, worden waarschijnlijk alleen de kleinere projecten gehonoreerd.

Als door de minister Aangewezen Organisatie voor Monumentenbehoud hoeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken niet voor elke kerk een aparte aanvraag in te dienen, maar kunnen de aanvragen geclusterd in groepen worden ingediend. Voor de negen kerkgebouwen die nu zijn aangemeld, vraagt de Stichting in totaal 466.000 euro subsidie aan (dat is 65% van 717.000 euro). 

De Rijksdienst heeft reeds aangekondigd dat er waarschijnlijk onvoldoende budget is om alle aanvragen uit het hele land te kunnen honoreren. ,,Daarom worden waarschijnlijk alleen de kleinere aanvragen (met totale kosten beneden de 50.000 euro) toegewezen", legt directeur Gerhard Bakker van de Stichting Alde Fryske Tsjerken uit. ,,Bij geclusterde aanvragen worden ook alleen de kleinste deelplannen gehonoreerd. Dat zijn er in ons geval vijf. Als die allemaal gehonoreerd worden, gaat het naar schatting om 125.000 euro aan subsidie."

Om dat bedrag naar Fryslan te halen, zal de Stichting Alde Fryske Tsjerken als eigenaar de overige 35% (67.000 euro) bijeen moeten zien te brengen. Want zo zit de BRIM in elkaar: van iedere euro die je wilt investerenbetaalt het Rijk 0,65 euro aan subsidie uitonder de voorwaarde dat je zelf als eigenaar de rest opbrengt."

Overige kerken

Als de aanvragen voor de vier 'duurderedeelprojecten dit jaar inderdaad worden afgewezen, zullen die kerkgebouwen in 2013 opnieuw ingediend worden. ,,Een andere oplossing zou kunnen zijn dat we die drie kerken gaan indienen voor de nieuwe restauratieregeling, die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft aangekondigd. Deze regeling wordt opgetuigd in samenwerking met de Provincies, en wordt mogelijk nog dit jaar opengesteld."

'Beetje jammer'

De directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt het jammer het dat het Rijk dit jaar bij de verdeling van de beschikbare middelen voorrang geeft aan die monumenten, die zes jaar geleden als eersten zijn ingestroomd in de BRIM en die nu toe zijn aan een volgende onderhoudsperiode. ,,Men heeft daarvoor gekozen omdat men die eigenaren continuïteit wil bieden. Op zich is dat een nobel streven, maar daardoor krijgen nu monumenten voorrang die al een keer BRIM-subsidie hebben gekregen boven kerkgebouwen die nog niet in aanmerking zijn gekomen. Dat is toch wel een beetje raar”, aldus Bakker.

,,Gelukkig gaat het bij ons om maar een paar kerken, dus al te hard klagen wil ik ook weer niet. Voor de meeste kerken hebben we immers al subsidie toegezegd gekregen, en ook voor wat betreft de dekking van het eigen aandeel zitten we goed. Van het miljoen dat nodig is in de komende zeven jaar, is tweederde al toegezegd door cultuurfondsen en de provincie Fryslân. We hebben er goede hoop op dat we de rest ook wel ontvangen.”  

De kerken

De kerken waarvoor nu subsidie is aangevraagd, zijn die van Allingawier, Bornwird, Foudgum, Hantumhuizen, Holwerd, Raard (D), Ter Idzard, Westhem en Rottevalle. De kerk van Rottevalle is in 2011 overgenomen en staat er relatief goed bij.

3000 aanvragen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meldde aan het eind van de dag via twitter dat er vanuit het hele land in totaal 3000 aanvragen voor een bijdrage uit de BRIM zijn ingediend. Daar zaten met name ook veel plannen bij, die in 2011 werden afgewezen omdat er ook toen al onvoldoende budget beschikbaar was. Alleen de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland diende al 56 aanvragen in.Alleen geregistreerde gebruikers
kunnen commentaren inzenden


Geen account? Account aanvragen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthouden:


 

Powered by N-13 News
Bijgewerkt: 24.06.2014