Kerk Schurega Kerk Katlijk Kerk Kortezwaag Kerk Lichtaart Kerk Olterterp Kerk Oostrum
Print deze pagina

Actueel

De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt u graag op de hoogte van het laatste nieuws, onder meer over de kerken, restauraties, aankoopplannen en geplande activiteiten.

Als de mogelijkheid geboden wordt om reacties op de nieuwsberichten in te sturen
lees dan eerst de spelregels.

NieuwsarchiefZorgen over plannen PKN
Gepubiceerd door: dirsaft - 07/02/13 02:05PM - 0 Commentaren: - - 1/52/53/54/55/5

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft met bezorgdheid nader kennis genomen van de plannen van de Protestantse Kerk in Nederland om een landelijke stichting te gaan steunen die overtollige kerkgebouwen wil overnemen zonder meegeefsom voor de instandhouding (‘bruidschat’). Tot verbazing is het niet de bedoeling dat de landelijke stichting zich tot het uiterste inspant om het overgenomen kerkgebouw ook daadwerkelijk te behouden.

De Stichting was onlangs met voorzitter en directeur aanwezig bij de expertmeeting van de PKN in het Landelijk Dienstencentrum te Utrecht, die geheel gewijd was aan de gebouwenproblematiek. Aanleiding is de nieuwe beleidsvisie van de PKN, waarin het voorstel gedaan werd om een landelijke stichting te steunen die lokale kerkgemeenschappen zou moeten ‘ontzorgen’.

Voor de expertmeeting waren vertegenwoordigers uitgenodigd van diverse binnenkerkelijke geledingen (gemeenteadviseursRegionaal Colleges voor de Behandeling van BeheerszakenVereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer), van een reeks aanverwante organisaties (Behoud Kerkelijke Gebouwen, KKA/KKG en van de Oude Kerken Stichtingen uit Gelderland, Holland, Groningen en Friesland), van de Monumentenwacht in Noord-Holland, van de Stichting Behoud Religieus Erfgoed, en van een r.-k. stichting die vermogens beheert ten behoeve van de instandhouding van kerkgebouwen.

In een toelichting op de plannen vertelde directeur Haaije Veenstra van de Landelijke Dienstenorganisatie dat de landelijke stichting die de PKN wil steunen, een startsubsidie kan krijgen en zich daarna zelf moet kunnen bedruipen. De landelijke stichting zal zelf aan fondswerving moeten doen bij overheden, cultuurfondsen en niet-kerkelijke particulieren.

Diverse aanwezigen waarschuwden dat dit niet erg realistisch is. In de Tweede Kamer klinkt steeds luider dat er al te veel van het beschikbare budget naar kerkgebouwen gaat. Burgerlijke gemeenten krijgen steeds meer taken op hun bordje geschoven en moeten alleen maar bezuinigen. Cultuurfondsen zullen ook geen stichting willen steunen die zo dicht tegen de kerk aan hangt en die zelf te weinig kan inbrengen. Hetzelfde geldt voor niet-kerkelijke particulieren: waarom moeten zij voor de rekening opdraaien als de PKN de kerk zelf niet meer overeind kan houden?

Maatschappelijk zichtbaar

Bovendien is zo’n landelijke stichting niet interessant als die niet kan garanderen dat de kerken die worden overgenomen, ook daadwerkelijk in stand gehouden zullen worden. ,,Als het met de fondswerving niet loopt en de overheden schieten niet te hulp, dan kan instandhouding inderdaad niet gegarandeerd worden”, beaamde Veenstra desgevraagd. ,,Maar op die manier wordt het probleem dan tenminste wel maatschappelijk zichtbaar gemaakt.”

,,Als de instandhouding niet gegarandeerd kan worden, is de kans toch groot dat het een sloopstichting wordt”, vroeg een der aanwezigen. ,,Zo’n landelijke stichting zal dan ook alle emoties naar zich toetrekken, die gepaard gaan met de beslissing om een gebouw af te stoten”, waarschuwde een andere aanwezig. ,,Kijk maar hoeveel ellende de situatie in Leeuwarden oproept.”

De r.-k. vertegenwoordiger sprak de hoop uit dat de PKN bij de nieuwe landelijke stichting zal willen samenwerken met haar achterban. Dat kon Veenstra moeilijk beloven: ,,Iedere bisschop heeft z’n eigen opvattingen.” Iemand wist te vertellen dat er in het Bisdom Haarlem al zo’n kerkenstichting is opgericht, die overtollige kerken overneemt zonder bruidschat. ,,En die dreigt nu al te bezwijken. Laat de PKN gewaarschuwd zijn. Want je hebt enorm veel geld nodig als je in 10 tot 15 jaar tijd 1000 kerkgebouwen zou overnemen.”

Samenwerken

Eensluidend was het advies in de richting van de PKN om vooral samen te werken met de bestaande organisaties, ook al omdat die kerkelijke wortels hebben. ,,Zowel de stichtingen Behoud Kerkelijke Gebouwen als de Oude Kerken Stichtingen zijn ontstaan vanuit kerkelijke kring. Prima dat de PKN wil pionieren om de lokale kerkgemeenschappen te ontlasten, maar doe dat alstublieft in overleg met ons." ,,De PKN kan beter de bestaande structuur versterken, en met name ook de ‘witte vlekken’ helpen opvullen in provincies waar dit soort organisaties nog niet bestaan.”

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer toonde zich allerminst overtuigd van de noodzaak om kerkgebouwen af te stoten. ,,In de beleidsvisie van de PKN wordt de functie van het kerkgebouw veel te eenzijdig gekoppeld aan de evangelieverkondigingVolgens ons heeft het kerkgebouw veel meer functies binnen het kerkelijke leven”, aldus voorzitter Peter de Lange. ,,Bijvoorbeeld als uitdeelpunt van de voedselbank.” De VKB heeft aangekondigd dat zij op haar jaarlijkse ledenvergadering (6 april in Nieuwegein) met een eigen visie zal komen.

Ook vertegenwoordigers van de RCBB’s vroegen zich af of de PKN wel op het goede spoor zit om zo’n landelijke stichting te gaan steunen. ,,We kennen natuurlijk allemaal de verhalen van een dorp waar men echt niet meer weet wat men met het gebouw aan moet. Maar is het probleem nu echt zo nijpend? Willen de kerkelijke gemeenschappen wel echt op deze manier ‘ontzorgd’ worden? Als ze een gebouw zonder bruidschat overdragen, zijn ze het feitelijke eigendom kwijt en hebben ze daarenboven niet de garantie dat de kerk in goede staat behouden blijft.”

Groot nadeel van een landelijke stichting is volgens diverse aanwezigen ook dat die veel minder goed in staat zal zijn om lokaal draagvlak voor de instandhouding te organiseren dan regionale of lokale initiatieven. ,,De kracht van het model van de Oude Kerken Stichtingen is toch juist dat zij samen met de dorpsbewoners de schouders onder de monumentale kerk willen zetten. Een landelijke organisatie zal dat lang niet zo motiverend kunnen doen.”

In zijn slotwoord bedankte Haaije Veenstra de aanwezigen voor hun inbreng. Hij beloofde nog eens grondig na te denken over de plannen op dit punt.  Voorzitter Jan Kersbergen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken haalde na afloop opgelucht adem: ,,De beleidsvisie van de PKN kwam eind vorig jaar naar buiten. In de regionale pers werd geschreven dat de PKN hulp van Friese zijde zou krijgen. Dat bericht werd overgenomen door het blad “Kerkbeheer” van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. Zoiets kan de kerkrentmeesters in Friesland, die onze gesprekspartners zijn bij overnameprocessen, maar al te gemakkelijk op het verkeerde been zetten. Overdracht zonder instandhoudingsfonds is niet realistisch. Ik heb de indruk gekregen dat Veenstra dit nu ook wel goed ziet.” Alleen geregistreerde gebruikers
kunnen commentaren inzenden


Geen account? Account aanvragen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onthouden:


 

Powered by N-13 News
Bijgewerkt: 24.06.2014